NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Novým děkanem teologické fakulty byl zvolen dominikán Peter Tavel

By Publikováno 21. 3. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Do čela Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého zvolil ve středu 19. března 2014 její akademický senát vedoucího Institutu sociálního zdraví, terapeuta a duchovního P. Petera Tavela, OP. Výsledek volby musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Olomouc: „Chystám se v prvé řadě komunikovat s lidmi, naslouchat jim a stavět na tom, co zde bylo v průběhu dvaceti let vytvořeno. Mám velkou výhodu v tom, že zde není třeba dělat žádná nepopulární opatření. Spíše budeme přemýšlet o tom, k čemu chceme fakultu dovést v příštích letech, jaké místo máme jako teologická fakulta ve společnosti, v církvi, v Olomouci,“ uvedl Tavel bezprostředně po svém zvolení.

Ke svému působení v čele fakulty přistupuje Tavel, jehož funkční období je vymezeno roky 2014–2018, s respektem k dosaženým výsledkům. Situace je podle něj v současné době ekonomicky a personálně stabilizovaná, pro další rozvoj fakulty je však nutno reagovat na aktuální i perspektivní výzvy. „Doufám, že najdeme vizi, která pro nás bude optimistická, abychom měli pocit smysluplnosti a abychom z toho ještě navíc měli radost,“ doplnil Tavel.

Výsledek volby putuje do Říma

Výsledek volby akademického senátu musí ještě schválit vatikánská Kongregace pro katolickou výchovu, kam žádost posílá arcibiskup Jan Graubner jako Velký kancléř fakulty. „V zásadě podle letitých zkušeností problémy nečekám,“ uvedl arcibiskup.

Nový děkan se v nadcházejícím období hodlá zasadit o větší míru otevřenosti fakulty vůči církvi i celé společnosti. V tomto ohledu je podle něj třeba uvažovat i v širších souvislostech. „Odráží teologická fakulta potřeby společnosti? Neměli bychom dnes, po dvaceti letech, hrát významnější roli?“ ptá se Tavel. Klade také důraz na rozvoj teologických studií a formace člověka. „Máme ambici, aby člověk byl na výši nejen vzdělanostně, ale abychom jej při tom vedli ke křesťanským hodnotám,“ zdůraznil Tavel.

Za jeden z důležitých úkolů fakultního managementu považuje výchovu mladé vědecké generace, s jejíž pomocí bude zajištěna potřebná akreditace studijních oborů. „Čas pracuje proti nám. V současné době máme profesory a docenty, kteří patří v republice ke špičkám. Otázka je, zda jsme vychovali generaci, která přijde po nich,“ upozorňuje Tavel.

Na výchovu výkonných nástupců klade důraz také v souvislosti se sílící tendencí financování vědy na základě grantových projektů. Dosud nevyužité rezervy vidí také v oblasti zahraničních výměnných pobytů studentů a pedagogů, ve spolupráci s ostatními vysokými školami, v komunikaci uvnitř Univerzity Palackého a v propagaci fakulty.

Šestý děkan v novodobé historii

Svá dosavadní působení v rolích prorektora Pražské vysoké školy psychosociálních studií a představeného dominikánského kláštera v rakouském Retzu je ochoten v zájmu děkanské funkce redukovat. „Je to pro mne priorita, zatím ale nebudu dělat žádné dramatické kroky. Pokud všechny další činnosti a funkce nebudou kompatibilní, obětuji je,“ prohlásil Tavel.

Peter Tavel vystřídá ve funkci dosavadní děkanku Ivanu Vlkovou, která vede fakultu od roku 2006. V září končí její druhé funkční období, kandidovat už proto letos nemohla. V novodobé historii fakulty se v jejím vedení vystřídalo celkem pět děkanů. Od znovuobnovení v roce 1990 ji vedli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros a Petr Chalupa.

 

Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (*1966)

Je absolventem oborů pozemní stavby na Stavební fakultě Vysoké školy technické v Košicích, psychologie na Filozofické fakultě a teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. V roce 2009 se stal docentem klinické psychologie. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a roční vzdělání zaměřené na paliativní péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku.

Ve své odborné práci se věnuje výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spiritualit. Na svém kontě má více než sto odborných vědeckých publikací. Je členem prestižních odborných společností a řešitelem nebo spoluřešitelem více než deseti výzkumných projektů.

Na Univerzitě Palackého působí jako vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI), který se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví se zvláštním důrazem na sociální determinanty a nerovnosti. Je národním koordinátorem metodologie DIPEx vyvinuté v Oxfordu a členem národního týmu mezinárodní výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) zaměřené na problematiku životního způsobu u dětí.

V současné době působí také jako prorektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Kromě toho je terapeutem a duchovním. Od roku 2000 žije v Rakousku, kde je představeným dominikánského kláštera. Ve slovenské dominikánské komunitě zodpovídá za vzdělávání a osobnostní rozvoj kněží.

S využitím článku na www.zurnal.upol.cz