NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kardinál Duka ocenil žáka Církevní základní školy v Kroměříži

By Publikováno 19. 3. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Kroměřížská Církevní základní škola se na podzim loňského roku zapojila do soutěže na téma mezigeneračního dialogu „Nádvoří národů“, kterou vyhlásilo pražské arcibiskupství. Účastníci měli psát esej či úvahu nebo malovat obrázky týkající se světa svých prarodičů, a jedním z oceněných se stal také žák kroměřížské církevní školy.

Kroměříž: V soutěži se nakonec shromáždilo několik stovek příspěvků z desítek škol. Porota vybrala 16 výtvarných nebo literárních děl a autoři těchto prací byli pozváni na výlet do Prahy. Máme radost, že mezi šťastnými výherci této soutěže je žák 8. třídy CZŠ Kroměříž Hynek Hlobil, který v úterý 25. února 2014 mohl za odměnu prožít zajímavý den v místech obvykle nepřístupných.

Nejdříve jsme začali prohlídkou reprezentativních prostor Karlovy univerzity, potom jsme se přesunuli historickou částí města do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde kromě běžné prohlídky jsme mohli být přímo ve Svatováclavské kapli a nahlédnout do královské hrobky.

Závěr nás čekal po obědě, který jsme dostali už rovnou v Arcibiskupském paláci, kde jsme si prošli historické sály a pak se setkali s panem kardinálem Dominikem Dukou. Pan kardinál si nejdříve prohlédl vítězná díla a po srdečném rozhovoru věnoval úspěšným žákům a studentům knihu s autorským podpisem. Návštěva Arcibiskupského paláce vyvrcholila výstupem na střechu, odkud se nám naskytl nádherný výhled na naše hlavní město. Krásný den jsme zakončili prohlídkou blízké Lorety a plni zážitků se pak vraceli večer domů.

Zuzana Macečková, CZŠ