NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Škola, která učí pomáhat

By Publikováno 18. 3. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc učí, jak profesionálně pomáhat druhým ve dvou vzdělávacích programech: Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. Oba programy jsou ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého akreditovány jako bakalářské, takže absolventi získávají po třech letech studia dva tituly – bakalář a diplomovaný specialista.

Olomouc: Díky tomuto unikátnímu propojení získávají studenti jak teoretické znalosti na bakalářské úrovni, tak cenné praktické zkušenosti přímo z terénu. 790 hodin, které v praxi stráví ať už v ČR nebo v zahraničí, jim pomáhá získat i potřebné kompetence a přispívá k jejich osobnímu rozvoji.

Nedílnou součástí školy je i duchovní život v souladu s křesťanskými tradicemi. Zahajovací mše, adventní setkání či podpora školního spirituála obohacují duchovní život studentů a dávají prostor pro sdílení hodnot napříč vyznáními. V jejich středu stojí milosrdná láska k bližnímu – caritas.

Přihlášky ke studiu na škole je třeba odevzdat do 30. dubna 2014. Více informací je k dispozici na webu www.caritas-vos.cz.

Eva Bělocká, oddělení komunikace Caritas