NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Olomouc hostila diecézní setkání varhaníků

By Publikováno 18. 3. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Téměř sto dvacet varhaníků olomoucké arcidiecéze se v sobotu 15. března 2014 potkalo při svém pravidelném setkání. To se letos konalo již po osmnácté a účastníkům nabídlo přednášku o improvizaci, .

Olomouc: Prvním bodem programu byla přednáška hudebního skladatele a pedagoga Jana Bernátka, který přítomné uváděl do umění improvizace ke kancionálovým písním. S ukázkami mu při hře na varhany pomáhal pan Jiří Kovář.

Druhou část přednášky zahájila zpěvem paní Hana Bernátková za doprovodu svého manžela, autora melodie, na texty biskupa Josefa Hrdličky. Toto vystoupení zakončil Chrámový pěvecký sbor z Rožnova pod Radhoštěm pod vedením Libuše Pavelčákové písní Všichni lidé se radujte, kterou věnoval účastníkům také Jan Bernátek. Tento sbor při mši svaté zazpíval od téhož autora Missa dominicalis.

Mši svatou pro varhaníky celebroval světící biskup Josef Hrdlička, který varhaníky vyzval k aktivní účasti na liturgii, při které se spojujeme s celým nebem, s ním zpíváme a chválíme Boha a věřícím pomáháme pozvedat srdce. Veškerá hudební produkce při bohoslužbě má tedy být podřízena tomuto vznešenému úkolu.

Na závěr mše varhaníci popřáli biskupu Josefovi k jeho nadcházejícímu svátku a již nyní se všichni těší na setkání příští rok.

Zdislava Vyvozilová