NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k první neděli postní 2014

By Publikováno 6. 3. 2014 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti začínající postní doby se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Text, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze o první neděli postní, tedy 9. března 2014.

Olomouc: Arcibiskup Graubner v úvodu svého listu připomíná, že už několik měsíců běží oslava Roku rodiny, a rekapituluje to, co k tomuto tématu již napsal ve svých dvou předchozích pastýřských listech: „Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží lás­ka, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční at­mosféru po celý rok.“

Věnuje se poté starozákonnímu čtení pro danou neděli, které se zabývá prvním hříchem, a říká: „Život v hříchu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. (…) Kolik rodinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému rozhodování?“

Každá lidská vina ale zároveň podle arcibiskupa Graubnera přitahuje Boží odpuštění a milosrdenství. „Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně,“ vyzývá olomoucký arcibiskup a cituje z knihy Manželství – cesta k Bohu od Henriho Caffarela úryvek věnovaný obrácení. „Postní doba zve celé rodiny k při­jetí svátosti smíření. Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke zpovědi,“ dodává arcibiskup.

V další části svého listu nabádá k vytrvalosti: „Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na Ukřižovaného. (…) Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší.“ Cituje pak z Caffarelovy knihy úryvek o usmiřování a pokračuje: „Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená nést společně naše kříže. (…) Rodina patří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval.“

V závěru olomoucký arcibiskup znovu vyzývá rodiny k vytrvalosti, lásce a k odolávání pokušením. „Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství,“ uzavírá svůj list arcibiskup Graubner, ujišťuje manžele, rodiče i děti o svých každodenních modlitbách za ně a žehná jim.

Plný text pastýřského listu je k dispozici v přiloženém souboru.

(gra)