NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Peníze z finanční náhrady podpoří opravy památek i sociální projekty

By Publikováno 27. 2. 2014 8 července, 2020 Aktuality, Hospodaření

Arcibiskupství olomoucké již obdrželo první splátku finanční náhrady za majetek, který není možné vydat v rámci majetkového narovnání, tzv. restitucí. Její největší díl bude investován tak, aby generoval zisk a ten financoval chod církevních institucí. Zbytek nicméně pomůže mnoha dílčím projektům: opraví se tak řada památek či škol a připravují se i některé sociální projekty.

Olomouc: Pro letošní rok činila splátka finanční náhrady, určená olomouckému arcibiskupství, celkem 226 milionů korun. Tato částka bude postupně rozdělena na nejrůznější účely.

Hlavním smyslem finanční náhrady je umožnit církvi, aby se osamostatnila a přestala být závislá na platbách od státu. Přijaté peníze tedy musí být použity tak, aby generovaly zisk a umožnily do budoucnosti finanční zajištění.

Toho chce Arcibiskupství olomoucké dosáhnout dvojí cestou. Největší část přijaté splátky bude investována do finančních produktů ve čtyřech peněžních ústavech. Menší část pak bude odložena stranou, aby mohla být použita k nutným opravám nově nabytého majetku a k jeho uvedení do takového stavu, aby mohl začít fungovat jako výdělečný. Toto zatím nebylo možné uskutečnit, neboť ani po uplynutí zákonné lhůty určené k prozkoumání podaných žádostí o navrácení majetku dosud Arcibiskupství olomoucké nedostalo zpět téměř žádný majetek.

Další část finanční náhrady pak bude použita k investicím do majetku, který není výdělečný, ale pomáhá církvi naplňovat její poslání. Jedná se zejména o financování církevních škol a charitních zařízení i opravy památek. Mnoho z těchto budov je ve stavu vyžadujícím rekonstrukci a olomoucké arcibiskupství hodlá použít peníze z náhrad tak, aby objekty mohly dále sloužit.

Největší z těchto projektů končí v současnosti na Velehradě, kde byl za významné spoluúčasti EU rekonstruován celý poutní areál včetně baziliky s celkovými náklady ve výši stovek milionů korun. Z menších projektů stojí za zmínku opravy památkově chráněných far, jejichž rekonstrukce je často nad síly farnosti. Arcibiskupství připravuje také některé sociální projekty.

Poslední část finanční náhrady pak bude odvedena na účely dohodnuté v rámci celé katolické církve v ČR: financování celorepublikových aktivit a příspěvky do rezervního a solidárního fondu.