NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner naslouchal problémům mladých lidí své diecéze

By Publikováno 25. 2. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Kroměřížské Arcibiskupské gymnázium opět hostilo ve dnech 21.–23. února 2014 již 4. arcidiecézní fórum mládeže. Tato akce, konaná přibližně jednou za tři roky, vychází z podnětu papeže bl. Jana Pavla II.: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ Arcibiskup se během setkání schází s mladými lidmi z různých farností a děkanátů, aby si vyslechl jejich názory a o problémech společně hovořil.

Arcibiskup Graubner hovoří s mladými lidmi. Foto Anna BekárkováKroměříž: Do Kroměříže dorazilo celkem 126 delegátů z 99 farností. „Mladí lidé mi svou otevřeností, angažovaností a připraveností žít společně a pro druhé dávají naději při pohledu do budoucnosti. Jsem rád, že mě ani na této akci nezklamali,“ řekl arcibiskup Jan Graubner, jenž byl účastníkům k dispozici po celou dobu setkání a odpovídal na nejrůznější otázky, které vyslance farností zajímaly. Stejně tak naslouchali delegátům i kaplani pro mládež. „Být mladým blízko a podle možností jim s problémy a starostmi pomoct, je pro mne velká radost,“ podpořil fórum P. Karel Hořák, kaplan pro mládež děkanátu Vsetín. „Velmi jsem se na ně těšil, protože si jich moc vážím.“

„Nehledejme dokonalý protějšek, snažme se dokonalým protějškem stát.“ (účastnice Fóra)

Zcela zaplněný sál Arcibiskupského gymnázia, kde se setkání konalo. Foto Anna BekárkováHlavním letošním tématem byla rodina. Po přednášce otce arcibiskupa, při níž zdůraznil účinky svátosti manželství, se diskusní skupinky zamýšlely nad otázkami svatých manželství v dnešní době, úlohy církve v této oblasti a hledaly dobré příklady ve svém okolí. „Podle mě je zásadním problémem vytíženost rodičů a nedostatek času na sebe i děti,“ myslí si Pepa, delegát farnosti Senice na Hané. „Chybí modlitba, formace, málo se v rodinách o víře mluví a ještě méně se opravdově žije,“ dodala Ludmila z uherskohradišťského děkanátu. Součástí setkání, které po celou dobu hudebně doprovázela Schola AG, byl také bazar nápadů a zkušeností vedoucích různých farních společenství, bohatý duchovní program či noční hra ve městě.

„Náš národ má ve vás budoucnost.“ (arcibiskup Graubner)

Setkání doprovodila schola Arcibiskupského gymnázia. Foto Anna BekárkováJako výsledek fóra pak vzešlo závěrečné poselství určené nejen mladým lidem, ale i kněžím, zasvěceným osobám a především rodinám a členům farností. Jeho znění si můžete poslechnout při některé z nedělních bohoslužeb nebo i s ostatními inspirativními myšlenkami, které během víkendu zazněly, přečíst v přiloženém souboru. Poprvé jej účastníci přednesli při nedělní mši v kostele sv. Mořice v Kroměříži, jíž arcibiskup Graubner zakončil celé setkání. S delegáty se rozloučil slovy: „Vidím, že ve vás mají rodiny budoucnost. Jsem tomu rád, protože tím pádem má budoucnost i náš národ.“

Andrea Bublíková