NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papež mluvil k českým poutníkům, ocenil kardinála Vlka

By Publikováno 12. 2. 2014 24 září, 2019 Aktuality

„Modlete se také za mě. Spolu s požehnáním korunek Palladia země české uděluji ze srdce vám a české církvi apoštolské požehnání,“ pozdravil papež František české biskupy a poutníky během dnešní (12. února 2014) generální audience. Té se na svatopetrském náměstí ve Vatikánu zúčastnili tisíce lidí. Na tři sta českých a moravských poutníků bylo přítomno společně s biskupy hned vedle papeže.

Řím: Oproti textu, který si připravil, papež nečekaně vyzdvihl úlohu kardinála Miloslava Vlka, když jej nazval „dlouholetým bojovníkem a obráncem víry v České republice“. Následně František vyřídil pozdrav českým věřícím: „Drazí bratři, vyřiďte můj pozdrav svým kněžím, řeholníkům a řeholnicím i věřícím laikům. Buďte si jisti, že se modlím za vás i za ty, které vám svěřil Pán.“

Papež také požehnal korunky k mariánskému reliéfu Palladium země české a k soše Panny Marie v Olešnici. Se zájmem naslouchal královéhradeckému sboru Cantores Gradecenses pod vedením magistra Josefa Zadiny. Zazněla píseň Sub tuum presidium, „Pod ochranu tvou“; tento text je zároveň biskupským heslem královéhradeckého biskupa Jana Vokála.

Po skončení audience, stále za přítomnosti papeže Františka, sbor zazpíval také českou státní hymnu nebo liturgické písně.

Fotografie ze setkání si lze prohlédnout na tomto místě.

Ondřej Mléčka, Tiskové středisko ČBK