NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner besedoval s maturanty AG v Kroměříži

By Publikováno 3. 2. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 navštívil olomoucký arcibiskup Jan Graubner Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Nejdříve se v aule školy setkal s téměř stovkou letošních maturantů a poté i s pedagogy a zaměstnanci školy.

Foto archiv AGKroměříž: V první části setkání se studenty arcibiskup Graubner podrobněji rozebral otázku, kterou všichni maturanti řeší: Jak poznat, kam mě Bůh volá? Co dělat proto, abych se nerozhodl špatně a vybral tu správnou školu? Co dělat po absolvování gymnázia?

„Důležité je, že se ptáte, že hledáte. Kdo hledá, nalézá. Předpokladem ovšem je, že hledá dobře,“ řekl studentům arcibiskup Graubner a dodal: „K tomu potřebuje zdravý rozum, správnou logiku a vnitřní svobodu… Je třeba mít odvahu vydat se k velkému cíli, pokud jsme ho poznali jako skutečnou hodnotu, a pak umět volit prostředky, které pomáhají cíle dosáhnout. Odmítat vše, co zdržuje nebo zavádí na scestí.“

Foto archiv AGZmínil pak pět podmínek, které jsou pro odhalení Boží vůle nezbytné: odmítat ducha světa, naslouchat hlasu Ducha ve svém nitru, růst v postoji lásky, modlit se a také se postit. „V žádném případě nehledáme u věštců, ale v Božím slově,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup a pokračoval: „Jestli jsi svobodný od hříchu (to neznamená dokonalý), máš dobrý úmysl, chceš dobro pro druhé a záleží ti na Bohu tak, že mu dáváš přednost před sebou, pak se ptej svého srdce. Kam tě to táhne? Co se ti líbí? Pak se ptej, jestli je to skutečně dobré (takže povolání zabijáků a kasařů vynecháš). Když tě to zajímá, snaž se o tom více vědět a neboj se ptát těch, kteří tě znají, jestli na to máš. Zjišťuj reálné možnosti. Dá se tím uživit? Nacházejí absolventi tohoto oboru zaměstnání?“

Foto archiv AGPoradil také těm, kdo se nemohou rozhodnout: „Dělej to, co se ti zdá lepší, a svěř to Pánu. Pros ho, aby ti to překazil, jestli je to špatně. Ale klidně pokračuj v cestě. Nezmatkuj a neběhej sem a tam. Když se ti pak ukáže nějaká překážka na cestě, nezoufej. Přece jsi o to prosil. To může být jen výhybka. Nezůstávej v rozhodování sám. Duchovní vůdce nerozhodne nikdy za tebe. Jen ti ukáže zrcadlo. Položí takové otázky, na něž sám odpovíš, a rozjasní se ti. Tak to může být při volbě školy, pak zaměstnání, nebo známostí a manželství.“ (Plné znění promluvy je k dispozici na tomto místě.)

Setkání se studenty dále pokračovalo besedou, při které arcibiskup Graubner odpovídal na další otázky studentů. Ty zajímal arcibiskupův názor na papeže Františka, odvolání biskupa Bezáka, na kvalitu příprav k biřmování, exorcismus, úroveň církevních škol, KDU-ČSL, církevní restituce, smíšená manželství, monarchismus, výměnu kněží ve farnostech, média…

Olomoucký arcibiskup se setkal také s pedagogickými a ostatními zaměstnanci AG. Nejdříve v promluvě nastínil, co od zaměstnanců AG očekává – nejen vzdělávat, ale i vychovávat, naučit studenty neustále hledat Pravdu a přemýšlet. Po promluvě k zaměstnancům také následovala beseda s odpověďmi na otázky zaměstnanců.

Zdroj: www.agkm.cz