NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupský palác si lidé často pletou s Arcidiecézním muzeem

By Publikováno 20. 1. 2014 24 září, 2019 Aktuality

V pořadu „Křesťanský magazín“ na ČT2 ze dne 19. ledna 2014 byla odvysílána upoutávka na výstavu věnovanou Jano Köhlerovi. Objevila se zde však mylná informace, neboť výstava se koná v Arcibiskupském paláci v Olomouci (Wurmova 9) a ne v Arcidiecézním muzeu (Václavské nám.). Tyto dvě instituce fungují zcela samostatně, jejich názvy si ovšem lidé často pletou.

Arcidiecézní muzeum. Foto archiv muzeaOlomouc: Obyvatelé i návštěvníci města Olomouce si často pletou názvy dvou památek, které jsou od sebe vzdáleny jen pět minut chůze. Arcidiecézní muzeum (dříve budova kapitulního děkanství), které se nachází na Václavském náměstí (tj. komplex vedle katedrály sv. Václava), je řazeno mezi „klasická“ muzea, která se specializují na dlouhodobé a krátkodobé výstavní projekty.

Arcibiskupský palác. Foto Antonín BaslerV případě Arcibiskupského paláce, který je největší palácovou stavbou ve městě a také dominantou Wurmovy ulice (dům č. 9), nejde o muzeum, ale o oficiální a stále funkční sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Současný arcibiskup Jan Graubner má v paláci své pracovní zázemí a díky jeho pochopení a iniciativě bylo možné zpřístupnit historické (zámecké) reprezentativní sály, které si turisté mohou prohlédnout v doprovodu průvodce, tak jak to známe ze zámků a hradů. Již tedy ze samotného názvu Arcibiskupský palác plyne, že se nejedná o muzeum ani o zámek, ale palácovou stavbu, kterou je ovšem možné si prohlédnout, tak jako je tomu v případě českých a moravských zámků či hradů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá i fungování obou domů: v případě Arcidiecézní muzea jde čistě o muzeum (prohlídky bez průvodce), v případě Arcibiskupského paláce o historickou budovu, která se stala místem důležitých historických událostí (např. nástup Františka Josefa I. na rakouský trůn v roce 1848, dále místo, kde přenocoval papež Jan Pavel II. v roce 1995, atd.), a která byla zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím komentovaných prohlídek historických sálů. Webové stránky paláce jsou k dispozici zde: arcibiskupskypalac.ado.cz.

Martin Kučera, vedoucí turistického provozu Arcibiskupského paláce