NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově převzalo ocenění Etická škola

By Publikováno 6. 1. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Slovo primátora. Foto archiv školyPoslední školní den před vánočními prázdninami přivítali studenti, pedagogové i další zaměstnanci CMG vzácné hosty při významné události. Každoroční školní mši svatou před Vánoci totiž celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a přítomen byl také primátor města Prostějova Miroslav Pišťák. Ten na závěr mše svaté krátce promluvil o potřebě správné komunikace, porozumění a spolupráce všech, kteří se podílí na výchově a vzdělávání mladé generace.

Prostějov: Otec arcibiskup se v promluvě zaměřil hlavně na duchovní rozměr prožívání vánočních volných dní a na sílu přátelství s Kristem pro nás narozeným. Povzbuzení otce arcibiskupa je pro celou školu vždy motorem do dalších dní a tentokrát i do dalšího kalendářního roku.

Paní Martináková předává ocenění Etická škola. Foto archiv školyVýjimečnou se vánoční mše stala ještě z jednoho důvodu. Cyrilometodějskému gymnáziu byl udělen titul Etická škola stříbrného stupně a ocenění přijela osobně předat koordinátorka projektu, paní Hana Martináková z Frýdlantu nad Ostravicí.

Pro udělení titulu je třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky Etické výchovy. Podle rozsahu, začlenění etické výchovy do ŠVP, vzdělávání pedagogů a propagace EV může školské zařízení získat bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň. Nejvyšší, zlatý stupeň, mají prozatím jen dvě školy v ČR, stříbrný stupeň pouze čtyři. Právem nás tedy nesmírně těší a povzbuzuje, že mezi ty stříbrné patří i CMG v Prostějově. Je to samozřejmě i závazek do budoucna nespokojit se s tím, co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy působit na studenty i na jejich okolí nejen v době vyučování, ale pochopitelně i v mimoškolních aktivitách a ve volném čase.

Jitka Hubáčková, CMG