NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zdevastovaný kostel se podařilo opravit zásluhou věřících

By Publikováno 9. 12. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Šest let trvající úsilí věřících v Zábřehu, kteří se rozhodli zachránit zdejší kostel sv. Barbory, bylo minulý týden slavnostně završeno při bohoslužbě, které ve středu 4. prosince 2013 předsedal v opraveném chrámu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Představitelé občanského sdružení Svatá Barbora, které rekonstrukci vedlo, mu při této příležitosti také předali klíče od kostela a budovu tím symbolicky vrátili zpět církvi.

Zábřeh: Nemilé překvapení čekalo na věřící, kteří počátkem 90. let přišli na bohoslužbu do kostela sv. Barbory v Zábřehu. Kvůli stropu, který se během předcházející noci propadl a zasypal chrámovou loď, se nekonala nejen tato mše, ale ani žádná další – až do roku 2007. Tehdy se skupina farníků a dalších lidí rozhodla, že pokračující chátrání nejstaršího kostela ve městě zastaví a pustí se do jeho oprav.

„Pro řadu zdejších věřících kostel hodně znamenal – jednak to byl vždycky kostel český, a to i za války, kdy se město stalo součástí německého záboru, a jednak se zde k bohoslužbám scházeli studenti, takže pro mnohé zdejší obyvatele je vzpomínkou na léta mládí,“ vysvětluje Josef Klimek z občanského sdružení Svatá Barbora a dodává: „Proto jsme se rozhodli kostel opravit a vrátit ho zpět především k liturgickým účelům, ale také pro další využití například při koncertech.“

Práce na opravách kostela probíhaly do konce roku 2012, krátce po jejich ukončení se ovšem ukázalo, že věžní trámy jsou napadeny broukem tesaříkem a v průběhu letošního roku tak muselo dojít k jejich výměně. Peníze na rekonstrukci, která si nakonec vyžádala celkem asi 10 milionů korun, se scházely z více stran. „Podpořilo nás město, vyhlášena byla veřejná sbírka a pravidelně se konaly i sbírky při bohoslužbách. Převážnou část se ovšem podařilo zaplatit z prostředků státu a Olomoucké kraje,“ shrnul Klimek. Členové sdružení, které rekonstrukci vedlo, se mimoto do některých prací sami zapojili.

Jejich úsilí ocenil ve středu 4. prosince také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který v kostele slavil mši svatou na ukončení oprav. „Bohoslužba v krásně opraveném kostel pro mě byla silným zážitkem. V jejím závěru mi klíče od opraveného kostela předal zástupce občanského sdružení Svatá Barbora. Sdružení si na šest let pronajalo zdevastovaný kostel, jeho členové ho ve spolupráci s řadou přátel a sponzorů dokázali opravit a nyní ho předávají farnosti,“ uvedl olomoucký arcibiskup a dodal: „Modlím se za to, aby se kostel, který při opravě přitáhl tolik obětavců, stal živým duchovním centrem a přitáhl další generaci, která zde vytvoří živé společenství církve. Kéž by sdružení mělo své následovníky v dalších farnostech! Pak bude jejich životaschopnost pramenem naděje pro mnohé.“

První písemná zmínka o starším ze dvou zábřežských kostelů pochází z druhé poloviny 15. století. Připomínkou na středověký původ chrámu je gotický presbytář s vnějším opěrným systémem, stavební průzkum také doložil existenci sedmi úzkých gotických oken. Pro chatrný stav měl být v polovině 18. století zbourán, od záměru se ovšem nakonec upustilo, kostel byl naopak opraven a zasvěcen sv. Barboře. Na věži kostela je zavěšen vzácný renesanční zvon, zasvěcený sv. Barboře, který pro kostel nechal v roce 1614 ulít tehdejší majitel panství Ladislav Velen ze Žerotína.

(gra)