NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova přišli načerpat inspiraci do Olomouce

By Publikováno 21. 11. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Již pojedenácté se v sobotu 26. října 2013 v prostorách arcibiskupské kurie v Olomouci sešli lektoři Božího slova z celé olomoucké arcidiecéze. Ačkoliv sobota spadala díky státnímu svátku do prodlouženého víkendu a zároveň do termínu voleb, přesto do Olomouce zavítalo 25 lektorů ze sedmi děkanátů a jedenácti farností.

Olomouc: Program toho dne byl velmi bohatý a zároveň poskytl příjemnou vyváženost. Hlubší seznámení se s „Předzpěvem sv. Cyrila ke čtveroevangeliu“ zvaným Proglas v interpretaci Martiny Pavlíkové a v myšlenkách P. Vojtěcha Kodeta odlehčila krátká procházka do kostela sv. Mořice. Zde se zase četlo z knihy Zjevení sv. Jana v doprovodu varhanní improvizace svatomořického varhaníka Karla Martínka. Čtení začátku a závěru Zjevení si připravil lektor z Fryštáku, ing. František Odstrčil (čtení v doprovodu varhan bylo generální zkouškou na sobotu 23. listopadu pro Den arcidiecéze, ve kterém bude toto čtení zahrnuto v odpoledním programu právě v kostele sv. Mořice). Dvacetiminutový poslech úryvku z Nového zákona doplněného hudbou otevřel posluchačům další „vrátka“ k hlubšímu vnímání Božího slova.

Poté se skupina lektorů přemístila na kůr, kde s výkladem místního varhaníka mohla vidět unikátní varhany Michala Englera z 18 století, které nejen co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě. Další půlhodinu věnovali lektoři prohlídce kostela sv. Mořice.

Příjemná procházka zpět na kurii, kde lektory čekalo občerstvení a možnost vzájemných rozhovorů na téma služby lektora ve farnosti, umožnila letmou prohlídku centra Olomouce a potřebné nadýchání čerstvého podzimního vzduchu. Než se pak lektoři přesunuli ke sv. Anně slavit mši svatou na závěr svého setkání, domluvili se, kdo se ujme čtení Písma a přímluv při bohoslužbě slavené v rámci Dne arcidiecéze, uskutečněného k oslavě výročí 950 let obnovení olomouckého biskupství.

Další fotografie jsou k dispozici zde.

Martina Pavlíková