NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner slavil mši svatou v rámci Trnavské novény

By Publikováno 19. 11. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Na oslavy patronky slovenské Trnavy se v pondělí 18. listopadu 2013 vypravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. U příležitosti „Trnavské novény“ – devítidenní oslavy Panny Marie, které je připisována záchrana města od tureckých vojsk i moru – zde předsedal mši svaté.

Trnava: Mši svatou s arcibiskupem Graubnerem koncelebroval současný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritní arcibiskup Mons. Ján Sokol a množství kněží ze Slovenska i ČR. Olomoucký arcibiskup vyvolal u věřících v přeplněné bazilice sv. Mikuláše hned v počátku bohoslužby úsměv, když se omluvil za to, že slovensky mluví s chybami. Homilii pak přednesl v češtině a věnoval se v ní tématu „Víra a rodina“. Aby víra mohla být živá, musí být spojena se vztahem k Bohu. Víra chápaná jen jako seznam příkazů a zákazů se snadno vytratí, naopak rozvíjející se vztah víru oživuje a umožňuje člověku růst a uvádět víru do praxe šířením lásky. Svou homilii arcibiskup Graubner doplnil příběhy a zážitky s rodinami, které sesbíral během své kněžské praxe ve farnostech.

V závěru své homilie pak moravský metropolita překvapil všechny přítomné přiznáním, že s Trnavou je spojen začátek jeho biskupské služby. Krátce po svém jmenování v roce 1990 se totiž do slovenského města vydal na svěcení tamních pomocných biskupů a čas před bohoslužbou využil k prohlídce kostelů a přemýšlení nad tím, jaké biskupské heslo si chce zvolit. Před mariánským obrazem v jednom z kostelů si pak jako heslo vybral slova Panny Marie ze svatby v Káně Galilejské „Co vám řekne, učiňte“ (latinsky Quod dixerit vobis, facite; Jan 2,5).

Slovy „Žehnám městu Trnava, kde jsem si vybral své biskupské heslo, a žehnám vám, aby vás Panna Maria ve víře vedla k poslušnosti Kristu,“ arcibiskup Graubner homilii uzavřel. V závěru pak udělil všem přítomným požehnání a ukončil tak oslavy šestého dne Trnavské novény.

S využitím textu na webu TK KBS