NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupským palácem zněly dobové nástroje 18. století

By Publikováno 22. 10. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Více než stovka milovníků hudby zavítala v sobotu 19. října 2013 na koncert „Hudba na dvoře olomouckých biskupů“, s nímž v prostorách olomouckého Arcibiskupského paláce vystoupilo hudební seskupení Musica figuralis. Koncert klasické hudby, předvedené na dobové nástroje z 18. století, se konal u příležitosti oslav 950. výročí obnovení olomouckého biskupství.

Olomouc: Základem koncertního programu se stala díla Josefa Puschmanna (1738–1794), který od roku 1777 až do své smrti působil jako kapelník olomoucké katedrály. „Puschmannovo dílo je rozmanité a po umělecké stránce vysoce atraktivní, melodická inspirace je velmi ušlechtilá a vždy vynikajícím způsobem rozpracovaná,“ shrnuje přínos tohoto skladatele Lucie Kropáčková z turistického centra Arcibiskupského paláce.

Čtyři Puschmannova díla pak doprovodily dvě skladby od W. A. Mozarta a Carla Ditterse von Dittersdorf (1739–1799). „Mozartova árie Conservati fedele náleží ke skladatelově rané tvorbě, napsal ji již ve svých osmi letech,“ uvedla Kropáčková. Dílo skladatele Carla Ditterse, který většinu života strávil ve Slezsku, zase zastoupila Symfonie g moll, jež si ve své době získala značnou popularitu.

Vokálně-instrumentální těleso Musica figuralis se zaměřuje na stylovou interpretaci hudby ze druhé poloviny 18. století a při svých vystoupeních používá dobové nástroje – housle, violu, violoncello, barokní kontrabas a cembalo. Repertoár souboru obsahuje zejména díla veřejnosti dosud neznámých skladatelů, mezi něž patří mimo jiné dómští kapelníci, řádoví skladatelé či kantoři.

Koncert „Hudba na dvoře olomouckých biskupů“ se uskutečnil v rámci letošních oslav 950. výročí obnovení olomouckého biskupství. V prostorách Arcibiskupského paláce však nejde o jedinou akci konanou k této příležitosti. Stále zde probíhá výstava nedávno restaurovaných portrétů dcer Marie Terezie, připravuje se rovněž výstava věnovaná moravskému malíři Jano Köhlerovi (termín bude včas upřesněn). Z celoroční série přednášek věnovaných významným olomouckým biskupům pak zbývají ještě dvě setkání: 13. listopadu bude představen arcibiskup Theodor Kohn a 11. prosince pak arcibiskup Josef Matocha.

(gra)