NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Opět se uskuteční setkání lektorů Božího slova v Olomouci

By Publikováno 1. 10. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia sv. Cyrila a návštěva kostela sv. Mořice, to jsou dva hlavní body programu 11. setkání lektorů Božího slova olomoucké arcidiecéze, plánovaného na sobotu 26. října 2013 od 10.00 do 15.30 hodin v Olomouci. Třetím hlavním bodem je samozřejmě mše svatá na závěr setkání.

Olomouc: V první části programu v sále kurie představí Martina Pavlíková, pastorační asistentka a hlavní organizátorka setkání, předzpěv k slovanskému překladu čtveroevangelia sv. Cyrila, známý jako Proglas. Oslava Božího slova přímo z pera sv. Cyrila (převedení do současné češtiny najdeme na závěrečných stránkách ekumenického překladu Bible) je úchvatným textem propojujícím krásu slova a hloubku myšlenek.

Druhá část programu se uskuteční v kostele sv. Mořice, kde zazní slovo Boží v doprovodu varhaní improvizace Karla Martínka v časovém rozpětí 20–30 minut. Lektoři Božího slova olomoucké arcidiecéze budou mít také příležitost prohlédnout si významný olomoucký pozdně gotický chrám v doprovodu průvodce.

Po návratu na kurii a malém občerstvení bude opět nabídnut prostor pro rozhovory o službě lektora a předávání zkušeností s organizací této služby v jednotlivých farnostech. Na závěr bude jako každý rok sloužena mše svatá v kapli sv. Anny na Václavském náměstí, a to za všechny, kdo konají lektorskou službu.

Program 11. setkání lektorů Božího slova v Olomouci najdete v příloze.

Srdečně pozvání do Olomouce přijměte všichni, kteří chcete tuto svou službu prohlubovat a přispívat tak k větší slávě Boží při slavení liturgie.

Ti, kteří se budou chtít zúčastnit, ať se hlásí do 22. října na e-mailové adrese pavlikova@arcibol.cz nebo na čísle 603 977 711 mezi 9. a 19. hodinou.

Martina Pavlíková