NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní školy v Kroměříži zahájily nový rok

By Publikováno 5. 9. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Foto archiv AGŠkolní rok 2013/2014 byl na církevních školách v Kroměříži – Arcibiskupském gymnáziu a Církevní základní škole – zahájen slavnostní mší svatou, kterou celebroval biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas. Ředitel Arcibiskupského gymnázia Štěpán Bekárek také přivítal nového školního kaplana P. Martina Sekaninu a jáhna Karla Skočovského.

Kroměříž: Po mši svaté byla na zahradě gymnázia otevřena Cesta světla, kterou vytvořili studenti AG pod vedením Jiřiny Kubáčkové.

Foto archiv AGCírkevní základní škola má na začátku nového školního roku 172 žáků, Arcibiskupské gymnázium 470 studentů. Do primy šestiletého studia nastoupilo v tomto školním roce 34 studentů, do prvního ročníku čtyřletého studia 90 studentů. Mše svaté se zúčastnilo i velké množství absolventů a rodičů.