NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kaple v olomoucké fakultní nemocnici má nový oltář

By Publikováno 29. 7. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Několika úprav svého interiéru se v uplynulých týdnech dočkala kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc, mezi nimi také nového oltáře. Ten byl požehnán v neděli 14. července 2013 při mši svaté, které předsedal kancléř Arcibiskupství olomouckého Mons. Antonín Basler. Fotografie ze slavnostní události jsou k dispozici na tomto místě.

Olomouc: Kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc se za téměř dva roky od svého otevření stala ve všední dny vyhledávaným místem ke ztišení a meditaci pro všechny, kdo potřebují duchovní osvěžení a povzbuzení, a v neděli pak bohoslužebným prostorem, ve kterém se shromažďují především pacienti a jejich příbuzní.

Ukázalo se však, že pro splnění požárně bezpečnostních předpisů je nutné provést úpravy interiéru kaple a dřevěný bohoslužebný nábytek nahradit jiným, z nehořlavého materiálu. Během uplynulých tří měsíců pak byl zpracován návrh na nové vybavení a pro výrobu oltáře, ambonu a sedes byl zvolen kámen a kov. Nový oltář byl požehnán v neděli 14. července (fotografie ze slavnosti jsou k dispozici zde).

Z celkového nákladu 39.090 Kč je již sponzorskými dary uhrazena částka 22.090 korun. Vděčně přijmeme i drobný finanční dar na č. ú. 2900169433/2010 s uvedením poznámky ve zprávě pro příjemce „nemocniční kaple“.

P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát
pro pastoraci nemocných
v Arcidiecézi olomoucké