NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Žehnání oltáře v kapli Fakultní nemocnice Olomouc

By Publikováno 1. 7. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Klinická pastorační péče ve Fakultní nemocnici Olomouc zve všechny zájemce na bohoslužbu v nemocniční kapli Božího milosrdenství, při které bude požehnání nový oltář. Mše svatá s žehnáním se koná v neděli 14. července 2013 od 13.30 hodin a obřad povede kancléř Arcibiskupství olomouckého Mons. Antonín Basler.

Kaple Božího milosrdenství ve Fakultní nemocnici Olomouc (třebaže prozatímní) se za téměř dva roky od svého otevření stala ve všední dny vyhledávaným místem ke ztišení a meditaci pro všechny, kdo potřebují duchovní osvěžení a povzbuzení, a v neděli pak bohoslužebným prostorem, ve kterém se shromažďují především pacienti a jejich příbuzní.

Ukázalo se však, že pro splnění požárně bezpečnostních předpisů je nutné provést úpravy interiéru kaple a dřevěný bohoslužebný nábytek nahradit jiným, z nehořlavého materiálu. Během uplynulých tří měsíců pak byl zpracován návrh na nové vybavení a pro výrobu oltáře, ambonu a sedes byl zvolen kámen a kov.

P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké