NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Noci kostelů bude v arcidiecézi otevřeno téměř 200 objektů

By Publikováno 27. 5. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Do Noci kostelů, která letos připadá na 24. května a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, se v olomoucké arcidiecézi zapojí devět církví a otevřeno bude celkem 197 kostelů, kaplí a modliteben. Podrobný program naleznete na webových stránkách www.nockostelu.cz, zde přinášíme výběr z nabídky ve velkých městech.

Olomouc: V okrese Olomouc naleznou návštěvníci otevřené dveře u 38 kostelů ve 14 městech a obcích: v Olomouci, Litovli, Šternberku, Uničově a Velké Bystřici, dále v Dlouhé Loučce, Hněvotíně, Hnojicích, Jívové, Senici na Hané, Slatinicích, Tršicích, Ústíně a Želechovicích u Uničova. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 20 otevřených objektů. V katedrále sv. Václava (Václavské nám.) začíná program již v 16.00 hodin a nabídne akce pro menší děti, inspirované letos sv. Cyrilem a Metodějem, varhanní koncerty (20.20 a 22.45) či zpěvy východní liturgie. Po celý večer je možné si prohlédnout největší zvon Moravy či shlédnout výstavu liturgických oděvů a také fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života sv. Cyrila a Metoděje. Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala (Žerotínovo nám.) začíná v 18.00, 20.00 a 22.00 hodin. V mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu (21.00). Z dalších otevřených kostelů a kaplí stojí za zmínku kaple Božího milosrdenství Arcidiecézní charity Olomouc na Křížkovského ulici, kaple Nejsvětější Trojice ve stejnojmenném sloupu na Horním náměstí nebo kaple Panny Marie v Arcibiskupském paláci. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Kopeček a k dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben.

V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 21 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou ve 12 městech a obcích: kromě okresního města je to dále Konice, Kostelec na Hané a Plumlov, z obcí pak Jednov, Klenovice, Olšany, Otaslavice, Protivanov, Tištín, Výšovice a Žešov. Samotný Prostějov nabídne zájemcům 10 otevřených objektů. V kostele Povýšení sv. Kříže (Filipcovo nám.) zahájí v 18.00 hodin Noc kostelů primátor Miroslav Pišťák, následovat bude mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi a s praktickou ukázkou hry na varhany (19.00), kytarový koncert (19.40) či noční prohlídka při svíčkách (22.00).

Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 21 kostelů a kaplí ve třech městech – Přerově, Hranicích a Lipníku nad Bečvou – a sedmi dalších obcích: Černotíně, Horní Moštěnici, Hustopečích nad Bečvou, Jindřichově, Paršovicích, Partutovicích a Skaličce. V okresním městě to bude celkem 6 objektů, patřících třem církvím. V kostele sv. Vavřince (Kratochvílova ul.) se návštěvníci mohou těšit například na vystoupení dětí z místní mateřské školy (18.00), přednášku o historii kostela (21.30) nebo teologické vtipy s výkladem přerovského faráře P. Hofírka (23.00). Katolická církev dále otevře kapli sv. Jiří na Horním náměstí, kostel sv. Michala na Šířavě a kostel Marie Magdalény v Předmostí.

Celkem 18 kostelů a kaplí se otevře ve 14 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města je to dále Staré Město pod Sněžníkem a Zábřeh, z obcí pak Bludov, Brníčko, Hoštejn, Hrabová, Jedlí, Moravičany, Nový Malín, Rapotín, Rohle, Svébohov a Zvole. Program v šumperském kostele sv. Jana Křtitele (Kostelní nám.) zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. Návštěvníci si poté mohou individuálně prohlédnout kostel, vystoupit na věž nebo shlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. Od 19.00 hodin bude připraven dobrodružný program pro děti a ve 20.30 začíná koncert židovských písní v podání místní skupiny Avonotaj, po němž následuje prohlídka varhan s výkladem (21.15). Program zakončí duchovní slovo (23.45).

V té části okresu Svitavy, která leží na území arcidiecéze, se do Noci kostelů zapojuje 8 kostely: šest ve Svitavách a dva v Moravské Třebové. Sever arcidiecéze doplňuje kostel v Tatenicích na území okresu Ústí nad Orlicí.

V okrese Zlín bude otevřeno celkem 22 kostelů, kaplí a modliteben ve 12 městech a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Otrokovicích, Slavičíně a Vizovicích a z obcí v Bratřejově, Fryštáku, Hvozdné, Jasenné, Lhotě u Malenovic, Pozlovicích, Tečovicích a Zádveřicích-Rakové. V okresním a zároveň krajském městě se otevře osm objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba (Sadová ul.) zahájí v 18.00 hodin večer varhanní rozjímání a po něm od 18.30 hodin následuje moderovaná bohoslužba, při níž je možné se seznámit s jednotlivými částmi mše svaté. V další části programu mohou účastníci vyslechnout koncert klasické hudby (19.30) či svědectví o Bohu (20.00). Ve 22.30 začne prohlídka kostela s průvodcem a ve 23.45 program uzavře společná modlitba za město Zlín.

V okrese Kroměříž otevře své brány 29 objektů v celkem 10 městech a obcích: Kroměříži, Holešově, Hulíně a Chropyni a dále v Kvasicích, Prusinovicích, Rajnochovicích, Ratajích, Zlobicích a Žeranovicích. V samotné Kroměříži to bude celkem 14 kostelů, kaplí a modliteben. Vedle hlavních chrámů katolických jde například o kostely Českobratrské církve evangelické, Československé církve husitské a Pravoslavné, ale také řadu kaplí, z nichž stojí za zmínku například dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia, zámecká kaple sv. Šebestiána či kaple v prostorách dvou zdejších ženských klášterů – křížových sester na Koperníkově ul. a sester vincentek na Malém Valu.

Do 10 kostelů či kaplí mohou návštěvníci zavítat v okrese Uherské Hradiště. Otevře se zde například poutní bazilika na Velehradě, tři kostely v Uherském Brodě či modlitebna v Uherském Hradišti a další sakrální objekty v Bánově, Březolupech, Kunovicích, Nedachlebicích a Ostrožské Lhotě. Program ve velehradském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje nabídne například hudební vystoupení dětské scholy (19.00), komentovanou prohlídka baziliky a dva koncerty – varhanní hudbu (20.30) a vystoupení skupina Velblue (21.30).

18 církevních objektů se zájemcům otevře v okrese Vsetín. Kromě tří budov v okresním městě to budou kostely v Karolince, Kelči a Valašském Meziříčí a dále v Hošťálkové, Huslenkách, Kladerubech, Krásnu, Lešné, Pozděchově, Pržně, Velké Lhotě, Velkých Karlovicích a Zašové. Ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie (Horní nám.) začíná program Noci kostelů pobožností a následnou mší svatou od 17.30 hodin, poté následuje vystoupení mužského pěveckého sboru (19.00) a možnost prohlídky kostela s průvodci. Ve 22.00 hodin pak přijdou na řadu zpěvy z Taizé a program bude zakončen o půlnoci požehnáním přítomným a celému městu.

Celkem 9 kostelů se k akci přidá v okrese Hodonín: v Bzenci, Kostelci u Kyjova, Kyjově, Moravském Písku, Vlkoši a Vracově. Z okresu Vyškov, resp. té jeho části, která leží na území olomoucké arcidiecéze, se zapojí 2 objekty: ve Vyškově a v Ivanovicích na Hané.

 

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí 197 objektů, což je o 13 více než v loňském roce. Nově se v nabídce objeví například kostel sv. kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích u Kroměříže či kostel sv. Jiří v Bludově. Otevřením modlitebny Jana Amose Komenského se k Noci kostelů poprvé přidává město Uherské Hradiště a zvláště v letošním jubilejním cyrilometodějském roce je stojí za zmínku i otevření poutní baziliky na Velehradě. Poprvé se zapojují i města Plumlov a Staré Město pod Sněžníkem.

(gra)