NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera ke svatodušním svátkům 2013

By Publikováno 16. 5. 2013 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházející slavnosti Seslání Ducha Svatého se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Olomouc: „Sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovr­šením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev,“ říká olomoucký arcibiskup v úvodu svého svatodušního pastýřského listu. Pokračuje pak rekapitulací listů předchozích, které věřícím adresoval u příležitosti důležitých milníků Roku víry.

Připomíná tak například kurzy modlitby, k nimž věřící pozval při vyhlášení Roku víry loni v říjnu. „Doufám, že většina z vás se Malé školy modlitby ve společenstvích účastnila a dnes cítíte touhu přivádět k Bohu ostatní lidi,“ píše arcibiskup Graubner.

Pastýřský list k Vánocům se zaměřil zejména na eucharistickou úctu a olomoucký arcibiskup v něm vyzýval k častému svatému přijímání, k návštěvám svatostánku či k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu.

Ve svém postním listu pojmenoval arcibiskup Graubner některé vážné hříchy a vyzval věřící k pomoci těm, kteří se chtějí dostat z jejich pout a kromě modlitby a Boží milosti potřebují také konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsled­ků svého obrácení.

Konečně o Velikonocích se k věřícím obrátil s výzvou, aby vyznávali svou víru tím, že budou hovořit o svém vztahu k Bohu, a aby prožívali neděli jako slavnost – účastí na mši svaté a zdržením se práce či nakupování.

K těmto podnětům pak arcibiskup Graubner přidává další oblast: „Žijme tak skromně, abychom mohli odmítat nákupy i letní dovolené na půjčky… Senioři, odmítejte předváděcí akce, na kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám. Učme se nejprve šetřit na to, co chceme pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pastí,“ naléhá na věřící.

Vybízí je pak rovněž, aby se stali Kristovými svědky: „Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi nás přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit,“ říká arcibiskup a prosí věřící, aby se s ním o své zkušenosti z hlásání také písemně podělili. „Těším se na vaše svědectví, na dopisy spolupracovníků pastýři,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner v závěru svého svatodušního pastýřského listu.

(gra)