NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Preventivní program Arcibiskupského gymnázia oceněn Zlínským krajem

By Publikováno 12. 4. 2013 24 září, 2019 Aktuality, Školy

Již více než deset let pracuje na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži tým prevence patologických jevů pod vedením paní doktorky Aranky Řezníčkové. Tým prevence vytváří preventivní program a pracuje na jeho naplňování. Práce týmu byla v minulosti již dvakrát oceněna. Jednou Zlínským krajem a jednou Českou školní inspekcí, která preventivní program AG označila za Příklad dobré praxe.

Kroměříž: Dalšího ocenění se práce pedagogů v této oblasti dočkala v úterý 9. dubna 2013, kdy Zlínský kraj udělil Arcibiskupskému gymnáziu pamětní medaili za přínos v oblasti prevence patologických jevů u mládeže.

Jádrem prevence na Arcibiskupském gymnáziu je propagace zdravého životního stylu a důraz na dobré klima celé školy. Za důležité považujeme mj. posílení a efektivní využití pozice třídního učitele. V tom se osvědčují tzv. „klouzavé“ třídnické hodiny, na jejichž podporu směřujeme i vzdělávání učitelů. Koordinaci preventivních činností zajišťuje tým prevence, který se v současnosti schází v následujícím složení: Mgr. Karel Gamba, Mgr. Jitka Ingrová, Mgr. Pavel Motyčka, PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Pavel Stuška a Mgr. Vojtěch Ševčík. Tým prevence pořádá řadu přednášek a besed pro studenty a semináře pro učitele a zajišťuje spolupráci mezi školou a domovem mládeže.

Podstatnou součástí prevence je výcvik peerů a realizace peer programu, který se zaměřuje proti kouření, nadužívání alkoholu a na bezpečnost na internetu. Preventivní činnost na AG byla také podpořena MŠMT, které přijalo projekt „Učíme se navzájem“, jenž zajistil finanční prostředky na další vzdělávání pedagogů i výcvik peerů.

Nejrozsáhlejší preventivní akce – „Týden bez závislostí“ – probíhá pravidelně na přelomu listopadu a prosince. Během tohoto týdne mají studenti příležitost zamyslet se nad úskalími virtuálního světa, besedovat o HIV/AIDS, vyslechnout svědectví lidí, kteří mají osobní zkušenost se závislostí na drogách či zasoutěžit si s peery apod. Týden bez závislostí se stal tradicí, která přispívá k propagaci zdravého životního stylu na naší škole.

Štěpán Bekárek a Aranka Řezníčková, AG