NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2013

By Publikováno 27. 3. 2013 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Olomouc: „Dnes jsme plni radosti, protože Kristus zvítězil,“ začíná arcibiskup Graubner svůj pastýřský list a pokračuje: „Zvítězil ten, který vzal na sebe naše hří­chy a zemřel za nás jako smírná oběť. (…) To je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.“

V další části nicméně olomoucký arcibiskup konstatuje, že svět žije, jako by Bůh neexistoval, „žije pro požitek přítomnosti bez pravidel. Bojí se myslet na budoucnost, protože mu chybí naděje.“ Křesťané však byli z otroctví svých slabostí vykoupeni a stali se dokonce Božími přáteli. „Nevyužít takový dar by nebylo projevem pokory, ale nevděčnosti. Užití tohoto daru pak bude přínosem jak pro nás, tak i pro svět,“ zdůrazňuje arcibiskup Graubner.

Připomíná pak věřícím, že velikonoční víra vytváří novou kulturu a dává člověku jistotu o Boží dobrotě a lásce. „I přes osobní slabosti je každý z nás dost silný a bohatý na to, aby mohl druhé milovat, proto­že sám je milovaný Bohem,“ prohlašuje olomoucký arcibiskup a pokračuje ujištěním, že každý člověk je schopen odpouštět, důvěřovat, dělit se a usilovat o dobro druhého.

Sílu k takovému jednání pak dává setkání se zmrtvýchvstalým Kristem. „Nejde přitom jen o mimořádnosti a vůbec ne o náboženské senzace, jde o jeho přítomnost v našem životě, o naši snahu žít podle Ježíšových slov a myslet podobně jako on,“ dodává arcibiskup Graubner a vyzývá věřící: „Vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu. (…) Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako apoštolové. Snad zakusíte, že Ježíš přítomný ve Vaší rodině se ukáže jako ten, který uzdravuje i mezilid­ské vztahy a různá zranění.“

Olomoucký arcibiskup pak vybízí i k modlitbě – a to jak o samotě, tak v rodině – a ke slavení neděle. „V neděli ať je středem celého dne mše svatá, na jejímž konci jsme posláni, abychom šli do svě­ta ve jménu Páně. V neděli nepracujeme, ale slavíme, abychom z oslavy Krista čerpa­li sílu pro další dny, abychom odpočívali v Boží přítomnosti,“ připomíná a vyjmenovává další způsoby slavení dne Páně – rozhovor s blízkými a návštěvy příbuzných či starých a nemocných.

„Věnujme pozornost druhým a snažme se o společenství lás­ky, abychom mohli zakusit Boží blízkost a setkání se Zmrtvýchvstalým uprostřed na­šeho společenství. Tak budeme mít podíl na budování živé církve, která se zrodila prá­vě o Velikonocích, a zažijeme její nový rozkvět,“ prohlašuje arcibiskup Graubner a svůj pastýřský list končí slovy: „Všem, kteří tuto výzvu aktivně přijmou, děkuji za spolupráci a všem ze srdce žehnám.“

(gra)