NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě mělo velký ohlas

By Publikováno 25. 3. 2013 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 23. března 2013 přilákala oslava Světového dne mládeže i přes velmi chladné počasí více než 1700 mladých lidí ze všech koutů olomoucké arcidiecéze.

Foto Anna BekárkováVelehrad: Ráno účastníky neodradil od pětikilometrové pěší pouti z nádraží na Velehrad ani mrazivý vítr. Během dopoledního programu v zaplněné bazilice se představily jednotlivé děkanáty i centra pro mládež.

Tématem katecheze arcibiskupa Jana Graubnera bylo motto letošního Světového dne mládeže: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy.“ Arcibiskup vyzval mládež, aby se nebála svědčit a nabídnout Krista svým vrstevníkům. Jako dárek dostali pak účastníci od arcibiskupa knížku sestavenou z mnoha svědectví o víře. Dvě konkrétní svědectví mladých lidí o životě s vírou zazněla i naživo. Po modlitbě Anděl Páně se byl prostor pro oběd, ale i svátost smíření nebo návštěvu stánků s prezentací církevních škol a dobrovolnických aktivit.

Odpoledne měli účastníci setkání možnost navštívit jedenáct různých přednášek. Pestrá nabídka obsahovala přednášku archeologa docenta Luďka Galušky o životě v době Cyrila a Metoděje, místopředseda lidovců Marián Jurečka mluvil o křesťanech v politice a manželé Kvapilíkovi o partnerských vztazích. Ve výběru byla i vždy aktuální duchovní témata jako je povolání, zpověď nebo modlitba. Pro milovníky kultury lákal koncert skupiny Oboroh nebo divadelní představení vzniklé ze zápisků vězněného kněze. Ti, kdo nechtěli nebo se nevešli do přednáškových sálů, mohli uplatnit svou kreativitu ve výtvarných dílnách. V bazilice také probíhala adorace vedená komunitou Blahoslavenství.

Foto Anna BekárkováCelé setkání bylo zakončeno mší svatou. Během ní rozdávali kněží osobně každému účastníkovi kopii křížku nalezeného při vykopávkách z dob Velkomoravské říše. Pro některé účastníky z menších farností byl svědectvím víry už samotný fakt, že se na jednom místě shromáždilo tak velký počet věřících. „Vůbec jsem nečekal, že tam bude tolik lidí. Bylo krásné, když celý plný kostel zpíval písně společně se scholou,“ popsal svoje zážitky Tomáš z Jevíčka.

Letošní účast příjemně překvapila i samotné pořadatele z Centra pro mládež a překonala minulé setkání, které proběhlo v Olomouci a na Svatém Kopečku v roce 2011. Atmosféra tvořená více než 1700 mladými křesťany zapůsobila i na účastníky: „Jsem nadšená, že tolik mladých lidí přijelo, aby se setkali s Kristem. Zvlášť povzbuzující bylo vidět, jak postupně přistupovaly desítky mladých lidí do vlaků,“ řekla Marteo ze Strážnice. Vlaky a objednané autobusy rozvezly po skončení mše účastníky domů, kde mohou předávat svědectví víry dál.

Jan Pilař, Centrum pro mládež