NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství nemocným k postní době a Velikonocům 2013

By Publikováno 20. 3. 2013 24 září, 2019 Aktuality, Nemocní

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, připomíná tentokrát oslavy cyrilometodějského roku a blížící se velikonoční svátky. Součástí poselství jsou také dopisy biskupských delegátů pro pastoraci a pro službu nemocným. Plný text je k dispozici v příloze článku.

Olomouc: V uplynulých dnech bylo vydáno nové „Poselství nemocným“. Toto poselství vychází již osmnáctým rokem vždy v době postní a adventní, je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále je rozesláno na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Obsahem poselství je společný dopis arcibiskupa Jana Graubnera a světícího biskupa Josefa Hrdličky a dále dopisy P. Petra Bulvase, biskupského delegáta pro pastoraci, a P. Bohumíra Vitáska, biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství je k dispozici v příloze.