NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charitou podporovaná organizace na Ukrajině získala ocenění

By Publikováno 19. 3. 2013 24 září, 2019 Aktuality, Charita

Caritas Kolomyja, jeden z partnerů Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) na Ukrajině, zvítězila v celostátní ukrajinské soutěži „Dobročinná Ukrajina 2012“ v kategorie „Filantrop – regionální charitativní organizace“. ACHO partnera podporuje již více než šest let a tak se z tohoto ocenění raduje spolu s pracovníky z Kolomyji.

Kolomyja (Ukrajina): „Je to pro náš výjimečná událost. Potvrzení správnosti a kvality naší práce na Ukrajině. Chci za ACHO poděkovat všem, kteří podpořili a podporují tyto naše aktivity – dárce jednotlivce, firmy, naše místní charity, ale i dárce Tříkrálové sbírky, ze které jsme naši činnost na Ukrajině také zčásti financovali,“ řekl P. Rostislav Strojvus, koordinátor projektů ACHO na Ukrajině.

„Vítězství v celostátní soutěži bylo velice příjemným překvapením,“ komentoval Sergej Tryfjak, ředitel kolomyjské charity. „Naše vítězství je výsledkem tvrdé každodenní práce zaměstnanců charity. Do značné míry také patří lidem a organizacím, kteří důvěřují a pomáhají naši charitě,“ dodal. Také poznamenal, že taková vyznamenání jsou důležitá, protože jsou důkazem, že charita se pohybuje správným směrem.

Této organizaci ACHO pomáhalo s rozjezdem sociálního podnikání – pořízením lisu na ovoce. Trvale podporuje fungování a rozvoj jejich farmy. Další pomoc se týkala mimořádných událostí, jako byly povodně či chřipková epidemie. ACHO této ukrajinské charitě posílá dobrovolníky, humanitární zásilky a podporuje také školení jejich zaměstnanců. Přes ACHO také každoročně míří spousty vánočních balíčků dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin.

V posledních letech Caritas kolomyjsko-černivecké eparchie uskutečnila spoustu sociálních projektů a tradičně pořádá velké charitativní akce. Kolomyjská Caritas je vnímána jako spolehlivý přítel všech lidí, kteří jsou v těžké životní situaci. Aktivní činnost této organizace a kreativita byla tím, co zaujalo v této soutěži.

Vedle ACHO tuto ukrajinskou Charitu podporují také Slovenská katolická charita a Spišská katolická charita. Momentálně se intenzivně pracuje na rozšíření farmy otevřením včelařství.

Charitní vývoj na Ukrajině je důležitým faktorem v rozvoji ukrajinské občanské společnosti; o tom jsou přesvědčeni organizátoři národní soutěže „Dobročinná Ukrajina 2012“.

Asociace neziskových organizací Ukrajiny založila tuto soutěž k vyzdvižení nejlepších mecenášů a nejúčinnějších dobročinných iniciativ na Ukrajině o rozvoj filantropie, jako příklad efektivní práce s komunitou a řešení naléhavých sociálních problémů.

Marek Navrátil, tiskové oddělení Arcidiecézní charity Olomouc