NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner se v Římě zúčastní cyrilometodějského kongresu

By Publikováno 21. 2. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Významem slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje se ve dnech 25.–26. února 2013 bude zabývat mezinárodní kongres, který na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě uspořádá Papežský východní institut. Zúčastní se ho také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten se společně s českými poutníky zúčastní také posledního veřejného vystoupení papeže Benedikta XVI. na generální audienci ve středu 27. února.

Řím: Kongres s názvem „Svatí Cyril a Metoděj mezi slovanskými národy: 1150 let od začátku misie“ se koná pod záštitou slovenského kardinála Jozefa Tomka, emeritního prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretáře Kongregace pro východní církve, kteří jsou zároveň hlavními organizátory.

Se svými příspěvky na dvoudenním setkání vystoupí například předseda Papežské rady pro kulturu, kardinál Gianfranco Ravasi, který bude hovořit o vztahu mezi překladem Písma svatého a rozvojem národních kultur. K významu soluňských bratří pro novou evangelizaci promluví arcibiskup Salvatore Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka vystoupí s příspěvkem věnovaným ekleziologické vizi sv. Cyrila a Metoděje ve vztahu k ekumenismu. Dalším účastníkem z řad českých a moravských biskupů bude vedle arcibiskupa Graubnera i řeckokatolický biskup Ladislav Hučko, který bude předsedat bohoslužbě na zahájení kongresu.

Datum kongresu se zároveň překrývá s posledními dny Benedikta XVI. v čele katolické církve. Na rozloučení s ním při generální audienci, která se uskuteční ve středu 27. února, se chystají i dvě stovky poutníků z ČR a mezi účastníky audience bude také arcibiskup Graubner.

(gra)