NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k postní době 2013

By Publikováno 12. 2. 2013 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

K První neděli postní, která letos připadá na 17. února, zasílá všem věřícím olomoucké arcidiecéze svůj pastýřský list arcibiskup Jan Graubner. Jeho plný text naleznete jako přílohu ve formátu pdf.

Olomouc: „Vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky naše­ho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří prav­divě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát,“ píše v úvodu svého listu arcibiskup Graubner. Věřícím pak připomíná, že ve světě i dnes pro víru mnozí trpí, a dodává: „My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodo­vat jen podle sebe, ne podle Krista.“

Zdůrazňuje pak některé hříchy, jichž se věřící mají zvláště vyvarovat: „Připomeňme, že užívání drog je těžký hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo plat­né manželství je těžce hříšný. […] Stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda bezbranných je pak spojen i s církevním trestem.“

Olomoucký arcibiskup však dodává, že cílem není soudit ty, kdo žijí v omylu nebo podlehli pokušení. „Každý má otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako doba pokání je především urče­na k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili k Vykupiteli, který nabízí pomoc,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a dává několik doporučení, jak změny životního stylu dosáhnout. „Vyzývám všechny věřící, abychom se po celou postní dobu modlili za sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich obrácení,“ říká arcibiskup a pokračuje: „Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo chytračení. Žádné částečné od­mítání, po kousku či příště, ale jasně a hned.“ Sílu ke změně životního stylu podle něj věřící mohou čerpat v zamyšlení nad tím, co dobrého pro ně Bůh v životě vykonal.

V závěru svého listu pak vybízí každého věřícího k pozorné účasti na mši svaté po celou postní dobu: „Naslouchej [Božímu slovu] a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, že mu vě­říš víc než sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel,“ vyzývá věřící arcibiskup Graubner a svůj pastýřský list uzavírá slovy: „Neboj se, že budeš chudý, když se vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu, opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nene­chá naší velkorysostí zahanbit.“

(gra)