NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Animační programy v paláci zpestří dětem výuku vlastivědy či dějepisu

By Publikováno 12. 2. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Pracovníci turistického centra Arcibiskupského paláce připravili pro druhé pololetí školního roku 2012/2013 vzdělávací programy pro základní a střední školy. Programy vhodně doplňují především výuku vlastivědy a prvouky na prvním stupni ZŠ a výuku dějepisu, základů společenských věd, estetiky, hudební a výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ a SŠ.

Olomouc: Cílem animačních programů je přiblížit vybrané historické události „hravou“ formou a tím podpořit radost z poznávání historie a regionálních dějin. Všechny programy probíhají v reprezentačních sálech Arcibiskupského paláce v Olomouci, jeden program je spojen s návštěvou katedrály sv. Václava.

Programy lze objednat na telefonním čísle 587 405 421 nebo e-mailem na adresách prohlidkypalace@ado.cz či kropackova@arcibol.cz. Podrobnosti o nabídce programů pro jednotlivé typy škol lze najít v přiložených souborech PDF.