NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel dominikánský kněz P. Dominik Marek

By Publikováno 7. 1. 2013 24 září, 2019 Aktuality

Ve věku nedožitých 96 let zemřel v neděli 6. ledna 2013 P. Dominik Alois Marek OP, politický vězeň a člen dominikánského konventu v Olomouci. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 11. ledna od 10.00 hodin v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci a po mši svaté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu.

Olomouc: P. Dominik Alois Marek se narodil ve Štramberku na Moravě 24. ledna 1917. Absolvoval gymnázium v Příboře. Řeholní formaci prožil v Olomouci: do noviciátu vstoupil 28. září 1936, první sliby složil 28. září 1937 a slavné sliby 29. září 1941. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1942. Po skončení studií v roce 1944 žil jeden rok v pražském konventu, v letech 1945 až 1950 působil jako ekonom v olomouckém konventu.

20. března 1950 měl být v olomouckém klášteře zatčen a souzen v monstrprocesu s řeholníky; z kláštera však unikl a skrýval se až do amnestie v květnu 1960.

Do roku 1968 pak pracoval jako soustružník v Tatře Kopřivnice. V roce 1961 byl odsouzen na čtyři roky vězení; vězněn byl ve Valdicích do amnestie v květnu 1962.

V roce 1968 přišel opět do Olomouce, kde byl do roku 1974 tajemníkem teologické fakulty a pak do roku 1977 vrátným v Dopravních stavbách. Jako důchodce dostal roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku, kde působil do roku 1990. Poté sloužil do roku 2007 v Olomouci v kostele sv. Kateřiny a u Milosrdných sester svatého Kříže v arcibiskupské rezidenci.

V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v Olomouci, kde v péči bratří strávil závěr svého dlouhého života.