NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2012

By Publikováno 20. 12. 2012 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházejících vánočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Text, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze nejlépe o slavnosti Narození Páně.

Olomouc: „Posvátná radost naplnila naše srdce, které jásá a žasne před Boží velikostí. Zároveň se nám ale tají dech, protože nejsme schopni pochopit to nesmírné tajemství úžasné Boží lásky, která nás zahrnuje, ale i přesahuje,“ píše arcibiskup Graubner ve svém listu a pokračuje: „Přišel tak pokorně jak bezbranné dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, abych se nebál, ale on nepřestal být velkým Bohem. Dnes mi Bůh dává novou příležitost být jeho přítelem.“

Arcibiskup však zároveň připomíná, že takové přátelství vyžaduje čas a časté setkání s Kristem nejen u betléma, ale také před svatostánkem a zvláště ve svatém přijímání: „V té chvíli jsou vždycky Vánoce. V té chvíli se mé srdce mění v betlém, ba v kousek ráje,“ píše arcibiskup Graubner a ptá se: „Jak bych měl po svatém přijímání vidět své tělo, v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří taky přijali Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat kolem sebe, jak by se svět změnil,“ dodává.

V závěru svého rozjímání o vánočním tajemství se pak olomoucký arcibiskup obrací k věřícím slovy: „Zvu vás nejen k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou taky chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta.“