NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Adventní setkání na olomouckém arcibiskupství vyneslo 150 tisíc

By Publikováno 4. 12. 2012 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 3. prosince 2012 se od 18.00 hodin konalo ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého Adventní setkání. Toho se již pravidelně účastní významní představitelé společenského, politického, podnikatelského, akademického a neziskového sektoru České republiky.

Olomouc: Po zahájení slavnostního večera nastínila moderátorka Barbora Černošková historii adventní doby a adventního věnce. Poté se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala. O kulturní bod programu se postaraly soubor Musica Figuralis a talentovaná Eliška Mrázová (Elis), kterou doprovodil pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.

Výtěžek letošního ročníku Adventního setkání činil celkem 150 tisíc korun. Věnován byl na vybudování kaple ve Stojanově gymnáziu na Velehradě a také Nadačnímu fondu ADIUVARE, který přispívá k rozvoji duchovních a mravních hodnot při výchově mládeže, k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, k motivaci studentů pro odborné studium a rozvoj dovedností a v neposlední řadě také pomáhá získat vzdělání studentům z početných a sociálně slabších rodin. Stojanovo gymnázium Velehrad bylo reprezentováno ředitelem Michalem Hegrem.

Závěrečné adventní zamyšlení patřilo hostiteli Adventního setkání, olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi.

Setkání se zúčastnili poslanci, senátoři a vrcholní představitelé krajů, mezi nimi ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala, místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach, rektor Univerzity Palackého prof. Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Tomáše Bati Zlín prof. Petr Sáha, producent připravovaného dokudramatu „Cyril a Metoděj“ Viktor Krištof, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt, ředitel Vazební věznice Olomouc plk. Jiří Ruprecht, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, generální ředitel T-Mobile Czech Republic Milan Vašina a mnoho dalších významných hostů.

Závěr setkání patřil vernisáži fotografií projektu Fotografická soutěž – Velehrad 2012, které byly pořízeny během letošních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Kristina Vavríková