NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Roku víry

By Publikováno 11. 10. 2012 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

K nadcházejícímu Roku víry, který začne ve čtvrtek 11. října 2012 u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013, napsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner pastýřský list věřícím své diecéze. List se četl při bohoslužbách v neděli 7. října 2012.

Olomouc: Arcibiskup Graubner ve svém listu upozorňuje na motu proprio papeže Benedikta XVI. s názvem Porta fidei, kterým byl Rok víry loni v říjnu vyhlášen, a seznamuje pak věřící s hlavními myšlenkami papežského dokumentu. „Cílem tohoto roku je prohloubení víry a obnova církve. Té je možné dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup.

Víra podle něj roste tehdy, pokud ji lidé prožívají jako zkušenost přijaté lásky a předávají dále. „Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se,“ potvrzuje arcibiskup Graubner papežova slova a pokračuje: „Neexistuje jiná možnost, jak získat jistotu ohledně svého života, než svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj původ v Bohu.“ Nutnou součástí víry je podle něj také veřejně vydávané svědectví: „Křesťan nikdy nesmí přemýšlet o víře jako o soukromé záležitosti.“

Olomoucký arcibiskup pak v návaznosti na dokument Porta fidei ukazuje příklad víry u některých biblických postav, například Panny Marie či apoštolů. Rok víry bude podle něj také příležitostí ke svědectví milosrdné lásky. „Víra nás uschopňuje, abychom Krista poznali, a jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě životem,“ dodává arcibiskup Graubner.

Ve druhé části svého pastýřského listu pak olomoucký arcibiskup vybízí k několika praktickým krokům, jak lze Rok víry prožívat ve farnostech, například pořádáním kurzu modlitby. „Poznání Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznání. Čím větší je radost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, na kterých nám záleží,“ vysvětluje arcibiskup Graubner. Další možností, jak Rok víry prožít, je podle něj například společné studium čtvrtého dílu Katechismu katolické církve ve skupině. Společenství vzniklá při těchto aktivitách se podle něj mohou stát „skutečnou duchovní rodinou, kde se kromě modlitby mohou sdělovat osobní zkušenosti života s Bohem a získávat povzbuzení od druhých a zakoušet duchovní zázemí. Společenství samo bude umožňovat setkání s Bohem uprostřed těch, kteří se scházejí v Ježíšově jménu.“

Závěrem děkuje arcibiskup Graubner všem, kdo se do podobných iniciativ zapojí a pomohou učinit první krok na cestě k duchovní obnově.

Plné znění pastýřského listu k Roku víry je k dispozici v příloze, český překlad papežova motu proprio Porta fidei je k dispozici zde.

(gra)