NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Katolická asociace nemocničních kaplanů zahájila svou činnost

By Publikováno 4. 10. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Na Velehradě se v poutním domě Stojanov konala 2. října 2012 první valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice, která sdružuje všechny nemocniční kaplany ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke zvláštní službě nemocným.

Velehrad: Nemocničním kaplanem se rozumí – podobně jako vojenským kaplanem – osoba, která je vyslána církví, aby vykonávala pastorační službu v nemocničním prostředí. Dalším nutným předpokladem je mimo jiné i dokončené teologické vzdělání magisterského stupně. Nově ustanovená Katolická asociace nemocničních kaplanů je součástí České biskupské konference jako odborná sekce.

Na své první valné hromadě zvolili členové asociace výbor a revizní komisi. Výbor má pět členů volených (Michal Hrnčiarik, Marta Hošťálková, P. Leo Zerhau, P. Vojtěch Eliáš a P. Václav Tomiczek) a dva jmenované biskupem-delegátem, kterým je litoměřický biskup Jan Baxant. Ten do výboru jmenoval Jaroslava Štrofa, druhá osoba bude jmenována později.

Nově zvolený výbor se ještě týž večer sešel, aby zvolil kandidáta na předsedu. Tím se stal MUDr. Michal Hrnčiarik a ustanovil také svého zástupce (P. Leo Zerhau), sekretářku asociace (Marta Hošťálková) a pokladníka (P. Václav Tomiczek).

Setkání kaplanů dále pokračovalo do čtvrtka 4. října odborným vzdělávacím seminářem s tématem „Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty a pracovníky ve zdravotnictví.“

S využitím textů P. Vojtěcha Eliáše na tisk.cirkev.cz a www.apha.cz