NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Děti z olomoucké školky už si mají kde hrát

By Publikováno 20. 9. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Úsilí rodičů a příznivců Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci, kteří se v uplynulých měsících zapojili do budování venkovního hřiště pro mateřinku, bylo v úterý 18. září korunováno úspěchem a nové hřiště v prostorách kněžského semináře se dočkalo požehnání.

Olomouc: Slavnostní události se zúčastnili zástupci Magistrátu města Olomouce, arcibiskupství a kněžského semináře i zástupu rodičů a dalších příznivců školy. Samotné žehnání vykonal olomoucký děkan P. František Hanáček.

„Všem, kteří naší školce celý uplynulý rok pomáhali modlitbou nebo sponzorskými dary, patří upřímné Pán Bůh zaplať,“ poděkovala za podporu školky její ředitelka Ilona Hamplová a jmenovala také některé instituce, které se o provoz mateřinky i zbudování hřiště zasloužily: olomoucké farnosti sv. Mořice a sv. Michala a zvláště michalský farář P. Antonín Basler, město Olomouc a také Arcibiskupský kněžský seminář, který ke zbudování hřiště poskytl prostory. „Díky patří také rodičům našich dětí, kteří pomohli při úpravách, plení a udržování zahrady,“ dodala ředitelka.

Snahy o zprovoznění venkovního hřiště byly vyvíjeny již od otevření církevní školky v září 2011. Hlavní práce probíhaly na jaře letošního roku především díky podpoře statutárního města Olomouce. Zahrada byla dětem zpřístupněna koncem května a navzdory probíhajícím úpravám byla od této doby již využívána. Podrobnosti o jejím budování jsou k dispozici na tomto místě.

(gra)