NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz čtení Božího slova pokračuje druhým ročníkem

By Publikováno 4. 9. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Vzdělávací kurz pro lektory olomoucké arcidiecéze, který jim má pomoci ve správném předávání Božího slova, vstupuje s podzimními měsíci do své druhé půle. Nabídka čtyř doplňujících se přednášek, určených lektorům Božího slova všech děkanátů olomoucké diecéze, je ojedinělým počinem, k němuž dali olomoučtí biskupové impuls v loňském roce.

Olomouc: Zahájení kurzu se uskutečnilo na podzim loňského roku a do letošního května téměř polovina děkanátů ucelenou sérii přednášek biskupa Josefa Hrdličky, P. Petra Chalupy a Martiny Pavlíkové absolvovala. Po letních měsících nyní opět vzniká prostor k tomu, aby se vzdělávací kurz uskutečnil také v dalších děkanátech.

Co je náplní přednášek a jak jsou seřazeny?

První, zahajovací setkání lektorů vede světící biskup Josef Hrdlička. Ve své přednášce odhaluje a představuje službu lektora na základě vybraných biblických textů, pojednávajících o předávání Božího slova. Dále poukazuje na duchovní rozměr této významné služby, její nesmírný přínos pro osobu lektora, ale také na zodpovědnost toho, kdo Boží slovo předává.

Biblista P. Petr Chalupa zase umožňuje pohled na Písmo svaté jako celek. Ukazuje lektorům, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat, a hovoří také o překladech textů Písma a jejich rozdílech.

Druhá půle vzdělávacího kurzu je pak věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, z nichž první je teoreticko-praktické a druhé čistě praktické, pomáhá Martina Pavlíková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka a seznamuje je s pravidly spisovné výslovnosti i s nezbytnou hlasovou a mluvní technikou. To vše směřuje a má sloužit ke srozumitelnému předání myšlenek daného textu, který je ovšem potřeba logicky rozčlenit, dát mu jasnou strukturu a přehlednost.

Koordinátorem jednotlivých přednášek je pastorační asistentka Martina Pavlíková, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, tel.: 603 977 711.

Martina Pavlíková