NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Učitelé i rodiny s dětmi putovali na Hostýn

By Publikováno 30. 8. 2012 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 25. srpna 2012 se na Svatém Hostýně uskutečnila tradiční pouť dětí a rodin, tentokrát spojená s poutí pedagogů. Jejím úmyslem bylo jako každý rok společně poděkovat Matce Boží za její ochranu v době prázdnin a dovolených a prosit za pomoc pro děti a jejich učitele v novém školním roce.

Svatý Hostýn: Poutní mši svatou sloužil jezuita P. doc. Michal Altrichter. Ten svou promluvou, vycházející z evangelního úryvku o dvanáctiletém Ježíši v chrámě, oslovil jak rodiče, tak učitele, když se zamýšlel nad uměním „kárat s láskou“. Zdůraznil přitom tři důležité aspekty výchovy: vlídné napomínání, zbožné návyky – rituály a zahleděnost na Boží tvář.

Po bohoslužbě se pedagogové sešli v Jurkovičově sále, který se díky aktuální výstavě obrazů Zdeňka Hajného proměnil na meditativní galerii a vytvořil tak příhodnou atmosféru k promýšlení přednášky P. Altrichtra na téma osobní zkušenosti s vírou jako základní dispozicí pedagoga. Přednášející jako východisko použil dokument papeže Benedikta XVI. Porta fidei a propojil tak Rok víry s nadcházejícím cyrilometodějským jubileem. Tato témata povzbudila učitele k diskuzi o osobním svědectví víry ve škole.

Učitelé svou pouť na Svatý Hostýn zakončili modlitbou Cesty světla, na které se podíleli všichni přítomní. Závěrečné požehnání jim udělil delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze P. Petr Bulvas.

Na pouti se zastavil také olomoucký arcibiskup Jan GraubnerNa děti a jejich rodiče čekalo odpoledne v prostoru před novým pódiem nedaleko baziliky 21 stanovišť s různými disciplínami, které si připravila všechna děkanátní centra pro rodinu naší arcidiecéze – patří jim za to velký dík! Všichni účastníci měli co dělat, aby všechna stanoviště vůbec stihli obejít.

Děti mohly kreslit, vyrábět andělíčky, prověřit postřeh a hbitost, cvičit smysly a vyzkoušet celou další řadu dovedností. Po absolvování na ně už na pódiu čekal pestrý výběr odměn: nechyběly sladkosti od Matice svatohostýnské, zmrzlina od duchovní správy na Svatém Hostýně, ani drobné dárky od Centra pro rodinný život. Za rok se na Svatém Hostýně určitě zase setkáme!

(cpr, ped)