NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Během pouti u sv. Antonína bude k dostání i CD s texty P. Šuránka

By Publikováno 10. 8. 2012 24 září, 2019 Aktuality

K tradiční dožínkové pouti se v neděli 26. srpna 2012 sejdou věřící na poutním místě sv. Antonína nad Blatnicí. Po bohoslužbě, které bude od 10.30 hodin předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner, bude požehnána poutní cesta spojující Svatého Antonínka s Velehradem, a k dostání zde bude také CD s namluvenými texty P. Antonína Šuránka, který v nich vzpomíná na své působení na blatnické hoře.

Blatnice pod Svatým Antonínkem: Nové CD „Posvětit kopec sv. Antonína. Ze vzpomínek P. Antonína Šuránka a dobových svědků“ je dílem spolupráce olomouckého arcibiskupství s P. Aloisem Kotkem, který pečuje o odkaz P. Antonína Šuránka a věnuje se také vydávání jeho textů. Právě P. Kotek sestavil obsah asi 70minutové nahrávky, kterou namluvili Martina Pavlíková a Jan Horák. Hudební doprovod na motivy písně ke sv. Antonínu od Josepha Haydna vytvořil Marián Pavlík, text složil biskup Josef Hrdlička.

Služebník Boží P. Antonín Šuránek (1902–1982), v současné době jeden z kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi, se narodil v Ostrožské Lhotě nedaleko hory sv. Antonína. Působil jako spirituál kněžského semináře v Olomouci, v roce 1951 byl zatčen a internován v želivském klášteře až do roku 1955. Již během druhé světové války a znovu od roku 1970 působil právě u sv. Antonína, vzpomínky na válečná léta strávená na poutním místě jeho rodného Slovácka jsou také obsahem zmíněného CD.