NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel Mons. Jan Kutáč

By Publikováno 16. 7. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Ve věku 70 let zemřel v sobotu 14. července 2012 Mons. Jan Kutáč, farář ve Vizovicích. Mše svatá a rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 21. července od 10.00 hodin ve farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a následně téhož dne od 14.30 hodin ve farním kostele sv. Václava v Lubině, kde bude také pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Mons. Jan Kutáč se narodil 28. ledna 1942 v Lubině, kněžské svěcení přijal 5. července 1971 v Brně. Následně působil ve farnostech Svitavy, Městečko Trnávka, Chornice, Holešov, Zdounky, Hvozdná, Želechovice nad Dřevnicí a Provodov.

V letech 1987–1993 byl spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích a v letech 1993–1995 sekretářem olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Poté působil do roku 2000 jako farář ve Valašských Kloboukách, v letech 2000–2006 v Praze-Vinoři a od roku 2006 ve Vizovicích, odkud spravoval také farnosti Bratřejov a Jasenná.

Papež Benedikt XVI. ocenil jeho záslužnou kněžskou službu před dvěma lety, když mu 8. května 2010 udělil čestný titul monsignor – kaplan Jeho Svatosti.