NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel redemptorista P. Jan Zemánek

By Publikováno 14. 6. 2012 24 září, 2019 Aktuality

V pátek 8. června 2012 zemřel P. Jan Zemánek, CSsR, řeholní kněz – redemptorista. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pondělí 18. června při mši svaté od 10.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Poté bude převezen do Tasovic u Znojma, kde se bude konat v úterý 19. června v 15.00 hodin pohřební mše svatá. Po obřadech bude zemřelý uložen po boku spolubratrů na tasovickém hřbitově.

Svatá Hora: P. Jan Zemánek se narodil 23. ledna 1925 v Drslavicích na Moravě. Dne 15. srpna 1943 složil první řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen v pohnuté době 20. listopadu 1949 v Obořišti. Jeho kněžská služba netrvala dlouho, v noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl internován v centralizačním táboře na Králíkách.

Od září 1950 až do konce roku 1953 byl u PTP. Pak prošel různými zaměstnáními, protože tehdejší komunistická moc mu nedovolila pastoračně působit. Jako kněz a řeholník byl věrný svému poslání i v době totality, a tak jej 15. prosince 1961 Krajský soud v Brně odsoudil na 12 let. Po odvolání se k Nejvyššímu soudu v Praze byl trest zmírněn na 10 let.

Svůj trest vykonával ve vězení na Mírově a ve Valdicích. Vzpomínal na to jako na dobu druhého semináře, protože se tam setkal s mnoha známými teology a osobnostmi kulturního života.

Na svobodu byl propuštěn v roce 1965. Protože mu znovu nebyla umožněna oficiální pastorační činnost, dále pracoval v civilním zaměstnání. Po uvolnění režimu v období Pražského jara dostává povolení k částečné výpomoci jako duchovní v rodné vesnici a okolí.

Od roku 1969 dostal státní souhlas a odchází pracovat jako kněz do západních Čech. Za komunismu působil na několika místech, zvláště v Podbořanech a v Malměřicích u Žatce.

Po sametové revoluci, když se začíná konsolidovat situace ohledně řeholního života, byl v roce 1990 zvolen provinciálem pražské provincie redemptoristů a tento úřad zastával do roku 1996. Proto se přestěhoval na Svatou Horu, kde byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem.

V roce 1999 byl znovu zvolen provinciálem redemptoristů. V roce 2004 se přesídlil do kláštera v Tasovicích, kde působil do roku 2007. Jeho zdravotní těžkosti mu už nedovolovaly aktivně působit, a proto se přesídlil do komunity v Králíkách. Dne 28. října 2007 mu bylo uděleno státní vyznamenání „Za zásluhy pro stát“.

Zdravotní stav se mu zhoršoval, a proto se v červnu 2008 rozhodl odejít do kněžského domova ve Staré Boleslavi. Tento čas byl poznamenán křížem různých nemocí.

Parte je k dispozici v příloze.

P. Stanislav Přibyl, svata-hora.cz