NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Noci kostelů bude v arcidiecézi otevřeno více než 180 objektů

By Publikováno 2. 6. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Do Noci kostelů, která letos připadá na 1. června a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, se v olomoucké arcidiecézi zapojí devět církví a otevřeno bude celkem 185 kostelů, kaplí a modliteben. Podrobný program naleznete na webových stránkách www.nockostelu.cz, zde přinášíme výběr z nabídky ve velkých městech.

Olomouc: V okrese Olomouc naleznou návštěvníci otevřené dveře u 36 kostelů ve 12 městech a obcích: v Olomouci, Litovli, Šternberku, Uničově a Velké Bystřici, dále v Bukovanech, Hlubočkách, Hněvotíně, Hnojicích, Jívové, Senici na Hané a Tršicích. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 21 otevřených objektů. V katedrále sv. Václava (Václavské nám.) začíná program již v 15.00 hodin a nabídne například akce pro menší děti v kapitulních zahradách (15.00-16.30) a pro větší děti uvnitř katedrály (17.00-18.30), koncerty žáků ZUŠ Žerotín na flétny (18.00) a harfu (20.00) nebo varhanní koncerty (22.00 a 23.00). Od 19.00 hodin bude dále možné setkat se s dómským farářem P. Ladislavem Švirákem nebo si zalistovat v liturgických knihách. Po celý večer je možné si prohlédnout největší zvon Moravy nebo navštívit mauzoleum olomouckých biskupů. Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala (Žerotínovo nám.) začíná v 18.00, 20.00 a 22.00 hodin. V mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu (21.00). Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Kopeček a k dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben.

Mezi zajímavé destinace Noci kostelů patří v Olomouci také trojice neobvyklých kaplí: kaple Nejsvětější Trojice ve stejnojmenném sloupu na Horním náměstí (sloup je zapsán mezi památkami UNESCO), kaple Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity a biskupská kaple v Arcibiskupském paláci – zde bude zároveň možné za snížené vstupné absolvovat noční prohlídku reprezentativních sálů paláce.

V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 18 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou v 10 městech a obcích: kromě okresního města je to dále Konice, Kostelec na Hané a Němčice na Hané, z obcí pak Dobromilice, Ohrozim, Smržice, Tištín, Vícov a Vranovice. Samotný Prostějov nabídne zájemcům 9 otevřených objektů. V kostele Povýšení sv. Kříže (Filipcovo nám.) zahájí v 18.00 hodin Noc kostelů primátor Miroslav Pišťák, následovat bude mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi v dobových kostýmech (19.00), divadelní vystoupení (19.15), „módní přehlídka“ bohoslužebných rouch (21.30) či povídání o církevním kalendáři (23.00).

Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 22 kostelů a kaplí ve čtyřech městech – Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Potštátu – a pěti dalších obcích: Drahotuších, Loukově, Skaličce, Stříteži nad Ludinou a Vlkoši. V okresním městě to bude celkem 7 objektů, patřících čtyřem církvím. V kostele sv. Vavřince (Kratochvílova ul.) se návštěvníci mohou těšit například na vystoupení místní scholy (20.00), přednášku o historii kostela (21.00), čtení Markova evangelia (22.00) nebo zamyšlení přerovského faráře na téma „Křesťan a majetek“ (23.00). Katolická církev dále otevře kapli sv. Jiří na Horním náměstí, kostel sv. Michala na Šířavě a kostel Marie Magdalény v Předmostí.

Celkem 20 kostelů a kaplí se otevře v 15 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města je to dále Zábřeh a z obcí pak Brníčko, Dubicko, Hoštejn, Hrabová, Jedlí, Klášterec, Libina, Nový Malín, Rapotín, Rohle, Svébohov, Vikýřovice a Zvole. Program v šumperském kostele sv. Jana Křtitele (Kostelní nám.) zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. Návštěvníci si poté mohou individuálně prohlédnout kostel, vystoupit na věž nebo shlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. Ve 20.00 hodin vystoupí při koncertě místní schola, ve 21.45 začíná koncert židovských písní v podání místní skupiny Avonotaj. Program zakončí duchovní slovo (23.45).

V té části okresu Svitavy, která leží na území arcidiecéze, se do Noci kostelů zapojují 4 kostely: tři ve Svitavách a jeden v Moravské Třebové.

V okrese Zlín bude otevřeno celkem 21 kostelů, kaplí a modliteben v 10 městech a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Otrokovicích, Slavičíně a Vizovicích a z obcí ve Fryštáku, Hvozdné, Jasenné, Lhotě u Malenovic, Tečovicích a Tlumačově. V okresním a zároveň krajském městě se otevře osm objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba (Sadová ul.) zahájí v 18.00 hodin večer varhanní rozjímání a po něm od 18.30 hodin následuje moderovaná bohoslužba, při níž je možné se seznámit s jednotlivými částmi mše svaté. V další části programu mohou účastníci nahlédnout do ožehavých kapitol z dějin církve (19.30 hod.). Od 20.00 hodin v kostele vystoupí pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad, následovat bude prohlídka kostela s průvodcem a koncerty moderní i duchovní hudby. K osobnímu rozhovoru bude k dispozici kněz a ve 23.45 program uzavře společná modlitba za město Zlín.

V okrese Kroměříž otevře své brány 26 objektů v celkem 8 městech a obcích: Kroměříži, Holešově a Chropyni a dále v Kvasicích, Prusinovicích, Rajnochovicích, Zlobicích a Žeranovicích. V samotné Kroměříži to bude celkem 14 kostelů, kaplí a modliteben. Kroměřížský kostel sv. Mořice (Stojanovo nám.) nabídne v programu například vystoupení dětí z místní církevní základní školy (18.00 hod.) nebo prohlídku trasy, kudy chodíval arcibiskup na zámek (18.30). Návštěvníci si budou moci poslechnout sbor Slunečnice (19.00), malou scholu a Scholu cantorum (21.00) nebo se seznámit s dějinným vývojem architektury kostela (22.00).

Do 10 kostelů či kaplí mohou návštěvníci zavítat v okrese Uherské Hradiště. Otevřou se zde tři kostely v Uherském Brodě a další sakrální objekty v Bílovicích, Bojkovicích, Březolupech, Kunovicích, Ostrožské Lhotě a Uherském Ostrohu. Program v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (Masarykovo nám.) nabídne například houslový koncert (22.00 hod.) či hrané pašijové události v podání dětí (22.30). Návštěvníci si také budou moci projít kostel při komentované prohlídce (23.25). V boční lodi bude probíhat projekce známého Rembrandtova obrazu Marnotratný syn.

16 církevních objektů se zájemcům otevře v okrese Vsetín. Kromě čtyř budov v okresním městě to budou kostely v Karolince, Kelči a Valašském Meziříčí a dále v Huslenkách, Lešné, Pržně, Velké Lhotě, Velkých Karlovicích a Zašové. Ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie (Horní nám.) začíná program Noci kostelů mší svatou od 18.00 hodin, po ní následuje pásmo scholy se zpěvem chval (18.45), výklad o historii kostela se zaměřením na přínos sv. Cyrila a Metoděje (19.45) a prohlídka kostela a varhan s výkladem (19.45). Pro mladé lidi bude připraven program „Noc se světci“ – životní příběhy postav z vitráží (20.45) a od 21.45 pak modlitba za rodiny a děti.

Celkem 8 kostelů se k akci přidá v okrese Hodonín: v Kyjově, Blatničce, Miloticích, Moravském Písku, Vlkoši a Vracově. Z okresu Vyškov, resp. té jeho části, která leží na území olomoucké arcidiecéze, se zapojí 3 objekty: dva v okresním městě a jeden v Ivanovicích na Hané.

 

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí 184 objektů, což je o 39 více než v loňském roce. Nově se v nabídce objeví například kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, kaple kroměřížského Arcibiskupského zámku či kostel sv. Marie Magdalény v Přerově-Předmostí. Poprvé se také zapojí města Kyjov (s jedním kostelem a dvěma kaplemi) a Kunovice nebo poutní místo Zašová u Valašského Meziříčí. Významného nárůstu se dočká například Lipník nad Bečvou, kde se k jednomu kostelu, zapojenému už loni, přidá pět dalších objektů.

(gra)