NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel Mons. Josef Laštovica

By Publikováno 21. 5. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Ve čtvrtek 17. května 2012 zemřel v nemocnici v Římě kněz brněnské diecéze Mons. ThDr. Josef Laštovica. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 25. května od 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a následujícího dne od 10.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v rodném Jimramově. Poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Brno/Vatikán: Mons. ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, které v roce 1945 ukončil maturitou.

Začal studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren. V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože v rodné vlasti mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok později do Říma studovat bohosloví a 3. července 1955 zde přijal kněžské svěcení.

V letech 1955–1956 působil jako prefekt v Papežské koleji Nepomucenum, později jako sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V roce 1962 obhájil doktorát teologie. V období let 1963–1968 byl generálním sekretářem Lateránské univerzity a od roku 1968 do roku 1992 pracoval na Kongregaci pro zasvěcený život. Působil rovněž v diplomatických službách Vatikánu.

Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi mezi prvními aktivní přednáškovou činnost v oblasti bioetiky. Byl jmenován postulátorem kauzy blahořečení boromejky Matky Vojtěchy Hasmandové a tuto službu vykonával až do konce roku 2011, kdy z důvodů věku tuto činnost ukončil.

Dne 5. prosince 2007 udělil Mons. Laštovicovi brněnský biskup Vojtěch Cikrle medaili sv. Petra a Pavla za obětavou a nezištnou kněžskou i diplomatickou službu ve prospěch naší země. Biskupové také na posledním plenárním zasedání navrhli, aby byla Mons. Laštovicovi udělena Pamětní medaili ČBK.

V lednu utrpěl zranění a po dlouhém a trpělivě snášeném utrpení odevzdal svoji duši Pánu ráno 17. května 2012 v nemocnici Pia XI. v Římě. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 25. května od 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. května od 10.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v rodném Jimramově. Jeho přáním bylo, aby byl poté uložen na místním hřbitově.

Martina Jandlová, tisk.cirkev.cz