NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel P. Josef Crla

By Publikováno 11. 5. 2012 24 září, 2019 Aktuality

V pátek 11. května 2012 zemřel ve věku 66 let P. Josef Crla. Mše svatá a rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 16. května od 14.30 hodin v kapli Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici v Kroměříži a v sobotu 19. května od 14.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích u Uherského Hradiště, kde budou poté jeho tělesné pozůstatky uloženy k poslednímu odpočinku.

Kroměříž: P. Josef Crla se narodil 20. března 1946 v Šakvicích, okr. Břeclav. Po absolvování Střední železniční školy ve Valticích vykonával dva roky základní vojenskou službu a tři roky pak pracoval jako výpravčí v Hradčovicích, Říkovicích a Vlkově u Tišnova. Bohosloví studoval v Litoměřicích v letech 1970–1975.

Jeho prvním kněžským působištěm byla farnost Zlín-Malenovice, potom nastoupil jako administrátor do Nové Hradečné a Šumvaldu a posléze byl přeložen do Velkých Heraltic, odkud spravoval také Svobodné Heřmanice, Jakartovice, Bohdanovice, Svobodné Heřmanice, Brumovice a Neplachovice. V roce 1992 byl ustanoven farářem v Hranicích a dojížděl do Bělotína a Paršovic. Dalším farářským místem byla farnost Suchdol u Prostějova a Brodek u Konice. V tomto období byl jmenován místoděkanem děkanátu Konice. Jeho posledními farnostmi byly Boršice u Blatnice a Nová Lhota.

Pro nemoc odchází do domova důchodců v Hluku, kde působí jako kaplan. Závěrečná léta svého života prožívá v Kroměříži v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici, kde stále ještě koná kněžskou službu, jak mu to jeho zdravotní stav dovoluje.