NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý stolec ke kauze údajných řeckokatolických biskupů

By Publikováno 30. 3. 2012 24 září, 2019 Aktuality

Kongregace pro nauku víry oznamuje, že biskupská svěcení bývalého kněze olomoucké arcidiecéze Eliáše Dohnala, dále Metoděje Špiříka, Markiana Hitiuka a Roberta Oberhausera jsou neplatná a jejich skupina stojí mimo církevní společenství.

Vatikán: Za provokaci ve vztahu k církevní autoritě poškozující celou katolickou církev označila Kongregace pro nauku víry jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu sv. Josafata, kteří se svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské řeckokatolické církve. Nóta vatikánského úřadu se týká dvou Čechů, Eliáše Dohnala a Metoděje R. Špiříka, a dvou Ukrajinců, bývalého baziliána Markiana V. Hitiuka, a diecézního kněze Roberta Oberhausera, kteří v dubnu loňského roku ohlásili vznik Byzantského katolického patriarchátu. Do jeho čela zvolili bývalého kněze olomoucké arcidiecéze Antonína Dohnala, který po vstupu k baziliánům přijal jméno Eliáš.

Jak uvádí nóta Kongregace pro nauku víry, církevní představitelé se na různých úrovních snažili přesvědčit dotyčné, aby upustili od jednání, které uvádí věřící do omylu – jak se také v některých případech stalo.

„Svatý stolec,“ pokračuje prohlášení, „doufal v pokání a následný návrat uvedených kleriků do plného společenství katolické církve,“ ale poslední vývoj událostí, jako nezdařený pokus obdržet státní registraci skupiny Pidhirců (podle domovského kláštera v ukrajinském Pidhirci, pozn. red.) pod jménem Pravoslavná řeckokatolická církev Ukrajiny, naopak potvrzuje jejich vzpurný postoj. Vzhledem k tomu, že dotyční nepravdivě tvrdí, že nejvyšší církevní autorita má k dispozici dokumenty dokládající platnost jejich biskupského svěcení, Kongregace pro nauku víry – stojí dále v nótě – chce tímto prohlášením informovat věřící, zejména ze zemích původu údajných „biskupů“, o jejich současné kanonické situaci.

Vatikánský úřad proto oznamuje, že jak vlastní biskupská svěcení dotyčných, tak také veškerá další svěcení, která od nich vzešla či vzejdou, jsou neplatná. Zároveň nóta upozorňuje, že všichni čtyři takřečení biskupové jsou exkomunikováni podle Kodexu kanonického práva pro východní církve a že vzhledem k tomu označení „katolický“, které používají ve svém jménu, je nelegitimní. Dokument Kongregace pro nauku víry proto vyzývá věřící, aby se nepřipojovali k této skupině, která je z právního hlediska mimo církevní společenství, a vybízí k modlitbě za členy této skupiny, aby přiznali své pochybení a vrátili se k plnému společenství katolické církve.

(job), www.radiovaticana.cz