NAVRCHOLU.cz

Zpřístupnění katedrály pro nevidomé oceněno cenou Mosty 2011

By Publikováno 16. 3. 2012 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR již devátým rokem oceňuje osobnosti a aktivity, jež pomáhají zlepšit postavení lidí se zdravotním handicapem a tím i jejich začlenění do společnosti. Letošní předávání cen proběhlo v Praze včera. Zvláštní ceny se mimo jiné dostalo i týmu pod vedením Miroslava Výmoly, který připravil zpřístupnění olomoucké katedrály sv. Václava lidem se zrakovým postižením.

Olomouc: „Olomoucký projekt jsme k ocenění vybrali zejména proto, že jsme si vědomi problematičnosti zpřístupňování historických církevních památek pro lidi s postižením a chtěli jsme tímto i další subjekty motivovat k tomu, aby se vydali podobnou cestou,“ zdůvodnil výběr Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Projekt „Zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým handicapem“ vznikal ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc a za podpory statutárního města Olomouc. V rámci realizace byl vytvořen haptický model katedrály, vytištěny průvodci v Braillově písmu a černotisku. Dále mohli návštěvníci absolvovat hmatovou prohlídku chrámu či speciální haptické výstavy. Průvodci rovněž zájemcům umožnili návštěvu velké věže ke zvonu sv. Václava, který mohli také rozeznít. Šlo o vůbec jedinou nominovanou a oceněnou aktivitu organizací katolické církve zastoupenou v rámci letošního předávání těchto prestižních cen.

Smyslem ceny Mosty je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR.

František Jemelka, TS ČBK