NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zpřístupnění katedrály pro nevidomé oceněno cenou Mosty 2011

By Publikováno 16. 3. 2012 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR již devátým rokem oceňuje osobnosti a aktivity, jež pomáhají zlepšit postavení lidí se zdravotním handicapem a tím i jejich začlenění do společnosti. Letošní předávání cen proběhlo v Praze včera. Zvláštní ceny se mimo jiné dostalo i týmu pod vedením Miroslava Výmoly, který připravil zpřístupnění olomoucké katedrály sv. Václava lidem se zrakovým postižením.

Olomouc: „Olomoucký projekt jsme k ocenění vybrali zejména proto, že jsme si vědomi problematičnosti zpřístupňování historických církevních památek pro lidi s postižením a chtěli jsme tímto i další subjekty motivovat k tomu, aby se vydali podobnou cestou,“ zdůvodnil výběr Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Projekt „Zpřístupnění katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým handicapem“ vznikal ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc a za podpory statutárního města Olomouc. V rámci realizace byl vytvořen haptický model katedrály, vytištěny průvodci v Braillově písmu a černotisku. Dále mohli návštěvníci absolvovat hmatovou prohlídku chrámu či speciální haptické výstavy. Průvodci rovněž zájemcům umožnili návštěvu velké věže ke zvonu sv. Václava, který mohli také rozeznít. Šlo o vůbec jedinou nominovanou a oceněnou aktivitu organizací katolické církve zastoupenou v rámci letošního předávání těchto prestižních cen.

Smyslem ceny Mosty je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR.

František Jemelka, TS ČBK