NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskupské gymnázium moderně vybaví učebny biologie a chemie

By Publikováno 9. 2. 2012 24 září, 2019 Aktuality, Školy

Kvalitně napsaný evropský projekt „Modernizace učeben biologie a chemie“, který v prosinci schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje, umožní Arcibiskupskému gymnáziu v Kroměříži nově vybavit odborné učebny pro výuku biologie a chemie. Pro biologii budou pořízeny nové mikroskopy, včetně mikroskopu s vestavěnou kamerou pro projekci preparátu. V chemii pak celá řada nových laboratorních pomůcek.

Kroměříž: Do obou učeben budou instalovány interaktivní tabule propojené s moderními digitálními měřícími systémy. Celková výše schváleného projektu je téměř dva a půl milionu korun. Pozitivem je, že u tohoto typu projektů není nutná finanční spoluúčast školy.

Arcibiskupské gymnázium má s řešením evropských projektů značné zkušenosti. Jedná se o čtvrtý schválený projekt během pěti let. Škole se tak daří čerpat z evropských fondů již téměř deset milionů korun. Tyto peníze jsou určeny na zkvalitňování výuky, vybavení didaktickou technikou a tvorbu nových výukových modulů. Arcibiskupské gymnázium je tak díky schopnosti řešit evropské projekty jednou z nejlépe vybavených škol regionu.

V blízké době očekáváme schválení pátého projektu v rámci programu ministerstva školství „Peníze do škol“. Církevní školy nemají mnoho možností jak získat peníze na vybavení didaktickou technikou. Arcibiskupskému gymnáziu se to díky práci projektového týmu daří.

Štěpán Bekárek, ředitel AG