NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vánoce s lidmi bez domova oslaví i arcibiskup Graubner

By Publikováno 23. 12. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Charita

Ani letos, kdy středisko Samaritán pro lidi bez domova slaví své dvacáté narozeniny, nezapomene Charita Olomouc na lidi bez domova, pro které nejsou Vánoce radostným obdobím. Setkání na Štědrý den bude přítomen také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Olomouc: „Že je u nás více prostoru pro vánoční depresi než pro vánoční pohodu víme my i naši klienti. Není však dobré se tomu poddávat. Vždyť i pro lidi v takové nouzi mohou být Vánoce zdrojem naděje. Chceme také dát najevo, aby od nás, charitních pracovníků, zakusili, že si jich vážíme a máme je rádi. Třeba právě to bude pro některé zdroj radosti a vánoční pohody,“ uvádí vedoucí střediska Petr Prinz.

Na Štědrý den po poledni proběhne setkání mužů i žen z azylových domů. Přítomen bude již tradičně olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu s dómským farářem P. Ladislavem Švirákem. „Na setkání s potřebnými v azylovém domě se vždy těším, ale zároveň musím přiznat, že cítím výčitky svědomí a stydím se za celou naši společnost, která nedovede zabránit tolika lidským tragediím včas. Jsem přesvědčen, že mnohým by zabránit šlo, kdyby se změnil způsob života, kdybychom cítili více zodpovědnosti za slabší a zranitelnější, kdyby z jejich slabosti nechtěli bohatnout obchodníci se zábavou, provozovatelé heren, podniky nabízející ‚výhodné půjčky‘, či prodejci drog a alkoholu, kdyby rodiče a vychovatelé plnili své poslání,“ přiblížil důvody své účasti na akci arcibiskup Graubner. Kromě houbové polévky čeká na účastníky zpívání koled či zamyšlení nad tajemstvím Vánoc.

Lidé, kteří žijí přímo na ulici, budou mít příležitost společně povečeřet v nízkoprahovém denním centru již od půl druhé. Hosty bez domova obslouží kromě pracovníků a dobrovolníků i prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek. Očekává se, že na Štědrý den přijde na charitu kromě ubytovaných povečeřet okolo 160 osob.

Na Boží hod vánoční připravila charita pro klienty k obědu guláš. „Sváteční vánoční dny jsou pro většinu z nás zdrojem rodinné pohody, ale lidé na ulici nemají kam jít. V těchto svátečních dnech obtížně hledají pomoc. Proto jsme se rozhodli tento den pro ně udělat slavnostnější,“ říká Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc, která se rozhodla lidem z ulice tento oběd sama vydávat.

Rok od roku se na ulici nachází větší množství lidí. Pokud máme kde být, alespoň vzpomeňme na ty, kteří takové štěstí nemají.

František Jemelka, Charita Olomouc