NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel salesián P. Karel Tinka

By Publikováno 22. 12. 2011 24 září, 2019 Aktuality

V úterý 20. prosince 2011 zemřel ve věku nedožitých 92 let P. Karel Tinka, SDB. Mše svatá bude slavena v úterý 27. prosince od 12.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích. Ještě předtím bude rakev s ostatky zemřelého vystavena v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (8.00–10.30 hod.) a po mši svaté bude uložena do kněžského hrobu ve Zlíně – Mladcové.

P. Karel Tinka se narodil 19. února 1920 v ukrajinském Kyjevě. Krátce poté se rodina přestěhovala na Moravu do Strání, kde bydleli rodiče z otcovy strany. Se salesiánským dílem se seznámil v roce 1931 ve Fryštáku, kde začal studovat střední školu. V roce 1937 složil po ročním noviciátě první sliby na Slovensku. Teologická studia dokončoval v Ostravě a v roce 1947 byl v Oseku u Duchcova vysvěcen na jáhna a kněze. Do roku 1950 pak působil v Praze jako katecheta a zároveň studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (režim mu dovolil složit pouze první státnici). Od dubna do září 1950 byl internován v Oseku, do roku 1954 byl u PTP. Po propuštění byl tajně jmenován provinciálem, jak se tehdy říkalo inspektorem české provincie SDB.

Otec Tinka pak pracoval dva roky jako zedník. 7. listopadu 1956 byl ale zatčen, nespravedlivě odsouzen a ve vezení v Jihlavě, Hradci Králové, Litoměřicích a především Valdicích postupně strávil čtyři roky. Po propuštění se v Otrokovicích vyučil elektrikářem a v roce 1962 dokonce složil mistrovskou zkoušku. Do roku 1968 pracoval jako elektrikář, než se podařilo, že byl na farním úřadě ve Zlíně zaměstnán jako údržbář. Jako kněz nesměl veřejně působit. Přesto se odvážil především zpovídat (do zpovědnice není vidět) a celou tu dobu sloužil mši svatou v neděli od půl dvanácté.

Po roce 1990 se ve Zlíně i přes nepříjemný revmatismus a bércové vředy obětavě pustil do kněžské služby v jedné z největších farností v republice, kterou převzali salesiáni. Neúnavně se věnoval přípravě snoubenců, rodičů před křtem dětí, vedl farní agendu. Roku 1998 byl za své mnohaleté zásluhy odměněn Cenou města Zlína. V roce 2000 byla zahájena stavba kostela a střediska mládeže na Jižních Svazích. Celý svůj důchod věnoval měsíc co měsíc na stavbu a lze jej tak považovat za největšího dobrodince celého díla. Když se v roce 2006 salesiánská komunita přesunula do nového areálu na Jižních Svazích, přestěhoval se sem i otec Karel.

Ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů se dál angažoval především v kanceláři a ve zpovědnici, kde byl ještě začátkem adventu nástrojem Božího milosrdenství, laskavosti a jemného humoru. Na věčnost se odebral večer 20. prosince 2011.