NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner zavítal mezi studenty a pedagogy AG v Kroměříži

By Publikováno 9. 12. 2011 24 září, 2019 Aktuality, Školy

O slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu slaví svou pouť také kroměřížské Arcibiskupské gymnázium – jedna ze dvou kaplí školních kaplí nese totiž právě titul Neposkvrněného početí. A protože gymnázium tento rok slaví 20 let od znovuobnovení školy, byl hostem poutě ve čtvrtek 8. prosince 2011 olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Přednáška pro maturanty. Foto Iva BekárkováKroměříž: Den na gymnáziu zahájil arcibiskup Graubner přednáškou a besedou s maturanty v aule školy. V přednášce studentům zdůraznil, že se od nich hodně očekává. Současná krize není jen krizí ekonomickou a oni mohou pomáhat tak, že budou vnášet ducha evangelia do společnosti. Život žádné generace není bez překážek – předchozí generace zažily dvě světové války a dvě totality, na současnou generaci čeká možná krize, která je teprve na počátku.

Dále arcibiskup v přednášce zmínil příklady z historie, kdy křesťané proměňovali a ovlivňovali společnost, v níž žili. Dotkl se tématu vlivu křesťanství na zánik otrokářské společnosti. V této souvislosti připomněl osobnost sv. Melánie a zmínil také vztah mezi mariánskou úctou a emancipací ženy a závislost přiznání volebního práva ženám v jednotlivých evropských zemích na míře mariánské úcty v dané zemi. V následující besedě odpovídal na otázky studentů.

Mše svatá pro studenty a pedagogy AG. Foto Jana VlčkováPotom následovala slavnostní mše svatá v kroměřížském kostele Panny Marie, které se zúčastnili všichni studenti a pedagogové gymnázia. Na závěr bohoslužby předal zástupce ředitele Libor Ondráček arcibiskupovi symbolický obraz školy s podpisy studentů všech současných 18 tříd AG i všech jeho zaměstnanců. Podobný obraz předal i řediteli školy Štěpánovi Bekárkovi s poděkováním za již desetileté vedení školy.

Po mši svaté se ještě arcibiskup sešel ve sborovně s pedagogy školy. Seznámil je se současnými problémy katolické církve, zejména se stavem majetkového vyrovnání církve se státem. Nastínil také hlavní problémy školství a v moderované panelové diskusi reagoval na otázky týkající se života a budoucnosti církevních gymnázií.

Iva Bekárková, AG