NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Do olomoucké katedrály byly přineseny ostatky Jana Pavla II.

By Publikováno 28. 9. 2011 24 září, 2019 Aktuality

Ke mši svaté, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se v předvečer slavnosti sv. Václava sešli věřící v olomoucké katedrále. Ta je zasvěcena právě patronovi českého národa a bohoslužba tak připomenula předvečer titulární slavnosti, věřící sem ale přivedla ještě jedna událost: ve vstupním průvodu ke mši svaté totiž byly do katedrály přineseny ostatky bl. Jana Pavla II.

Olomouc: Ostatky zemřelého papeže jsou darem krakovského arcibiskupa Stanisława Dziwisze, věnovaným místu, které zemřelý papež navštívil v roce 1995. Představuje je kousek látky z oděvu Jana Pavla II., potřísněný několika kapkami jeho krve. Ta byla Svatému otci odebrána za jeho života jako zásoba pro případ transfuze.

Arcibiskup Jan Graubner, hlavní celebrant bohoslužby, ve své homilii zavzpomínal na pobyt Jana Pavla II. v srdci olomoucké arcidiecéze: „Zůstal v našich vzpomínkách a nyní tu s námi bude i skrze své ostatky. Ještě důležitější je ale to, že je s námi jako přímluvce v nebi,“ uvedl olomoucký arcibiskup. Připomenul též jedno ze zastavení olomoucké cesty Jana Pavla II., setkáni s mládeží na Svatém Kopečku.

„Jan Pavel II. cílevědomě budoval civilizaci lásky, tedy Boží království, které jedině může dát lidstvu štěstí,“ uvedl arcibiskup Graubner a dodal: „Bůh učinil zázraky, aby potvrdil cestu Jana Pavla a ukázal, že svatí nejsou jen lidé dávných staletí. Na nás teď je, abychom využili toho, že jsme se osobně potkali se světcem, a žili podle jeho příkladu,“ uzavřel arcibiskup Graubner svou homilii před zaplněnou katedrálou.

Na poděkování za přinesení ostatků zapěli věřící po přijímání chvalozpěv Bože, chválíme tebe. Mši svatou pak krátce po 19. hodině uzavřel zpěv svatováclavského chorálu, modlitba za český národ a státní hymna. Věřící se tak připojili k výzvě pražského arcibiskupa Dominika Duky a k oslavám Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

(gra)